Prezydium NRA rekomenduje i wspiera kandydaturę adw. Moniki Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka

  • Prezydium NRA rekomenduje i popiera kandydaturę adw. Moniki Horny-Cieślak na funkcję Rzecznika Praw Dziecka.
  • Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację 16 listopada 2023 r.
  • Kandydaturę adw. Horny-Cieślak wspierają organizacje: Nastoletni Azyl, Przyszłość dla Młodych, Idź pobiegaj, No Pain In Your Brain

Adw. Monika Horna-Cieślak jest aktywistką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne. Tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyłam tysiące indywidualnych konsultacji na rzecz osób młodych. Spotyka się z osobami młodymi prowadząc zajęcia edukacyjne.

Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także tutorką programu HELP Rady Europy.

Jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich tzw. „Ustawy Kamilka z Częstochowy” oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego. Jest laureatką konkursu „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2019”, otrzymała I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2019” oraz znalazła się w gronie 25 najlepszych prawniczek w biznesie magazynu Forbes Women 2023 r.
Współpracuje z wieloma organizacjami młodzieżowym jak np. Fundacja Autism Team, Nastoletni Azyl, Przyszłość dla Młodych.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski