Prezydium NRA: sposób i miejsce zatrzymania adw. Giertycha nie znajdują uzasadnienia

Adwokatura Polska wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania organów dochodzeniowo-śledczych w stosunku do adwokata Romana Giertycha zatrzymanego w dniu 15 października 2020 r. - czytamy w uchwale przyjętej 16 października br. przez Prezydium NRA w czasie nadzwyczajnego posiedzenia.

- Nie znajduje żadnego uzasadnienia sposób i miejsce dokonania zatrzymania adwokata Romana Giertycha oraz przeprowadzenie czynności procesowych w sprawie obejmującej zdarzenia z okresu 2010-2015 roku w przededniu ważnych czynności obrończych, jakie miał podejmować następnego dnia adwokat Roman Giertych, a o których publicznie było wiadomo. - podkreślają członkowie Prezydium NRA.

Stanowczy sprzeciw budzi rozpoczęcie i przeprowadzenie przeszukania kancelarii i domu pod nieobecność dysponenta akt objętych tajemnicą obrończą, jego obrońcy czy przedstawiciela samorządu adwokackiego. Sprzeciw budzi również przejęcie przez organy dochodzeniowo-śledcze dokumentów, w tym nośników elektronicznych je zawierających, objętych tajemnicą obrończą, wbrew art. 225 § 3 kodeksu postępowania karnego.

Uchwała została podjęta jednomyślnie na nadzwyczajnym posiedzeniu odbywającym się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, podjęło jednomyślnie w trybie art. 14hb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

(czytaj uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski