Prezydium NRA w obronie tajemnicy adwokackiej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 26 września uchwałę, w której wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zmian ustawodawczych godzących w istotę tajemnicy adwokackiej. Chodzi o plany Ministerstwa Finansów, które pracuje nad przepisami zobowiązującymi m.in. adwokatów do informowania fiskusa o stosowaniu przez swoich klientów tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina w uchwale, że fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata – na gruncie ustawy Prawo o adwokaturze – nie można zwolnić. Tajemnica adwokacka gwarantuje obywatelom między innymi prawo do rzetelnego procesu, prawo do obrony oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego. 

Dlatego Prezydium NRA zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zmian ustawodawczych godzących w istotę tajemnicy adwokackiej i nakładających na adwokatów obowiązek ujawniania informacji pozyskanych od klienta w związku z udzielaniem pomocy prawnej, tym bardziej jeśli cel, jakiemu przyświecają takie zmiany można osiągnąć innymi przewidzianymi prawem środkami.

(czytaj uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry