Prezydium NRA w sprawie rozstrzygnięcia TK

- Prezydium NRA sprzeciwia się wszelkim działaniom odbierającym polskim kobietom konstytucyjnie gwarantowane prawo do godności, do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym oraz naruszającym konstytucyjny zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Uchwałę tej treści podjęto 26 października br. w reakcji na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października dotyczące przepisu zezwalającego na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

W uchwale Prezydium NRA wskazuje, że rozstrzygnięcie wydane zostało przez Trybunał Konstytucyjny z udziałem trzech osób nieuprawnionych do orzekania z uwagi na wadliwość ich wyboru. Podkreślono też, że w Sejmie oczekuje na rozpatrzenie projekt zaostrzający prawo aborcyjne (druk nr 36 z 22 listopada 2019 roku) w zakresie tożsamym z wnioskiem rozpoznawanym przez Trybunał. W takiej sytuacji wniosek do Trybunału należało ocenić jako nadużycie prawa prowadzące do ominięcia procesu ustawodawczego i wykorzystania Trybunału do rozstrzygnięcia sprawy, która należy do kompetencji ustawodawcy.

- Tak ważne sprawy, budzące wielkie emocje i spory światopoglądowe, nie mogą być rozstrzygane wyłącznie w kategoriach prawnych poprzez próbę wykładni zapisów konstytucji. – czytamy w uchwale.

czytaj uchwałę nr 172/2020

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry