Prezydium NRA wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 5 marca uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie skierowaniem przez telewizję publiczną powództwa przeciwko dr. Adamowi Bodnarowi, w związku z działaniami, stanowiącymi wykonanie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Prezydium, należy to uznać za niezgodną ze standardami międzynarodowymi próbę nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium NRA przypomina, że Telewizja Polska S.A. żąda zobowiązania dr. Adama Bodnara do przeprosin za zajęcie stanowiska i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o wypowiedź dr. Bodnara dla portalu onet.pl, której udzielił po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

Wszelkie publiczne wystąpienia dr. Adama Bodnara należy bezsprzecznie uznać, jako działania podjęte w ramach pełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie indywidualnych wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych - podkreśla Prezydium NRA.

Dla zapewnienia jak najpełniejszej ochrony tych wolności i praw Rzecznik Praw Obywatelskich zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej jest organem niezawisłym, niezależnym od innych organów państwowych i odpowiedzialnym jedynie przed Sejmem.

Skierowanie przez telewizję publiczną powództwa przeciwko osobie prywatnej, dr. Adamowi Bodnarowi, w związku z działaniami, stanowiącymi wykonanie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich należy uznać za niezgodną ze standardami międzynarodowymi próbę nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry