Prezydium NRA wyraziło poparcie dla kandydatur na sędziego TK

Prezydium NRA, w związku z rozpoczętą przez Sejm RP procedurą wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wyraziło poparcie dla kandydatur prof. dra hab. Romana Hausera i prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego. Ponadto Prezydium NRA poddało pod rozwagę posłów uwzględnienie kandydatury adw. dra hab. Szymona Byczko. 

Uchwałę w tej sprawie Prezydium NRA podjęło w trybie obiegowym 3 października 2015 r. Rekomendacja zostanie przekazana do Marszałka Sejmu RP.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/