Prezydium NRA za zmianą terminu egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w pełni popiera wniosek dziekanów wydziałów prawa 11 polskich uniwersytetów dotyczący zmiany terminu egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze i przesunięcie go na koniec października 2020 roku. Pismo w tej sprawie skierował do Ministra Sprawiedliwości adw. Jacek Trela, prezes NRA.

"Ograniczenia związane ze stanem epidemii wirusa COVID-19 stanowią utrudnienie dla planowanego przeprowadzenia zarówno zajęć, jak i egzaminów na ostatnim roku studiów, zaliczenia obowiązkowych praktyk, terminowego sporządzenia pracy magisterskiej i jej obrony w czasie gwarantującym przystąpienie do egzaminu." - czytamy w piśmiedo Ministra Sprawiedliwości.

"Jak wskazano w piśmie dziekanów wydziałów prawa, znaczna część studentów kończących w bieżącym roku studia nie mogłaby z przyczyn formalnych przystąpić do egzaminu w zaplanowanym na koniec września terminie. Przyłączamy się do stanowiska przedstawicieli uczelni wyższych, mając na względzie dobro wszystkich młodych ludzi, którzy postanowili wykonywać w przyszłości jeden z zawodów prawniczych."

 

(czytaj pismo Prezesa NRA do Ministra Sprawiedliwości)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry