Prof. Jerzy Zajadło laureatem nagrody im. Edwarda J. Wende

Prof. Jerzy Zajadło, filozof prawa, został laureatem tegorocznej nagrody im. Edwarda J. Wende. Kapituła nagrody wyróżniła prof. Zajadłę sposród 13 nominowanych, za propagowanie prawa i mówienie prostym językiem o trudnych sprawach.

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

Jerzy Zajadło jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim, kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa tegoż Uniwersytetu, a także członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Zajmuje się filozofią i teorią prawa oraz prawami człowieka. 

Laudację wygłosił adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. "Profesor Jerzy Zajadło filozofię traktuje jak narzędzie wzbogacające tradycyjny warsztat metodologiczny prawoznawstwa, interesuje go bowiem taka filozofia prawa, która formułowana w obszarze szeroko pojętej jurysprudencji, ma wymiar praktyczny a nie wyłącznie spekulatywny i, wbrew wszelkim pozorom, może się przydać prawnikom. (...) Filozofia prawa nie daje prawnikom gotowych rozwiązań, może jednak wskazać możliwe drogi wyboru. A Profesor Jerzy Zajadło ułatwia nam kroczenie tymi fascynującymi ścieżkami filozofii prawa. Pan Profesor wychował wielu uczniów, magistrów prawa, doktorów nauk prawnych, a czterech z nich jest już także profesorami. Jest autorem ponad trzystu opracowań naukowych, monografii i artykułów oraz haseł encyklopedycznych." - czytamy w laudacji.

(czytaj całą laudację

Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona przez Fundację dla Polski z inicjatywy Rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła III RP, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu, pierwszego po wojnie Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą:

Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowy Przewodniczący Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, George Dobry, Andrzej Kalwas, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (laureat 2013), Karol Modzelewski (laureat 2015) oraz przedstawiciel "Rzeczpospolitej" i Fundacji dla Polski.

 

fotografie: Fundacja dla Polski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski