Prof. Kardas przewodniczącym rady doradczej Fundacji Prawników Europejskich

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został wybrany przedstawicielem CCBE i zarazem przewodniczącym rady doradczej European Lawyers Foundation (ELF).

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przekazał gratulacje nowemu przewodniczącemu. - Jest to docenienie aktywności, wiedzy i doświadczenia Pana Profesora na międzynarodowym forum prawniczym. Jednocześnie to nobilitacja dla całego środowiska Adwokatury Polskiej. – napisał prezes NRA. (czytaj list gratulacyjny)

Fundacja Prawników Europejskich działa przy CCBE (Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) od 2014 r. Jej celem jest podejmowanie projektów związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, rozwojem prawa i praktyki w zakresie praworządności i wymiaru sprawiedliwości oraz znaczących zmian w samym prawie, zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. Działania Fundacji wspierają realizację celów Rady Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). ELF pomaga również w pozyskiwaniu funduszy UE na realizację projektów poszczególnych adwokatur.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry