Profesorowie Gutowski i Kardas o naborze do SN

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się felieton adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa pt.: „Wątpliwy nabór grozi „dyktaturą ciemniaków”.

W artykule adwokaci odnoszą się do trybu naboru do Sądu Najwyższego. Wskazują reguły, których dochowanie może zapewnić prawidłowe ukształtowanie sądownictwa, są to m.in. transparentna i długotrwała procedura wyłaniania kandydatów na sędziów, istotne znaczenie dokonań zawodowych i naukowych kandydatów, przesłuchanie przed KRS powinno być wszechstronne, wielopłaszczyznowe, starannie przygotowane, sędziowie izby dyscyplinarnej powinni wykazać się specjalizacją prawniczą identyczną ze specjalizacją kandydatów do pozostałych izb Sądu Najwyższego, z kolei przedstawiciele KRS muszą mieć znaczącą wiedzę prawniczą.

- Widzimy nabór bez reguł, przypominający budowanie kolejnej ściany w pałacu sprawiedliwości wypełnionym prawniczą „dyktaturą ciemniaków”. Wkrótce okaże się, czy prezydent zaaprobuje tę gorszącą procedurę. – piszą profesorowie Kardas i Gutowski.     

czytaj artykuł

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry