Projekt Adwokatury zmian w regulaminie urzędowania sądów administracyjnych

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, przesłał do Kancelarii Prezydenta projekt proobywatelskich zmian w rozporządzeniu-regulaminie urzędowania sądów administracyjnych. Autorami projektu są adw. dr Karol Pachnik oraz adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak. Propozycja spotkała się z dobrym przyjęciem wśród sędziów i w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Projekt zmian w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ma na celu polepszenie współpracy sądów administracyjnych z pełnomocnikami i stronami poprzez: 

zamieszczanie na wezwaniu informacji, o której rozpoczyna ise sprawa i jak dugo przypuszczalnie potrwa;

uregulowanie sytuacji , kiedy następuje opóźnienie wskutek siły wyższej czy "alarmu bombowego";

uregulowanie sytuacji, kiedy pojawia się opóźnienie związane ze zła organizacją pracy sądu - jeżeli opóźneinie przekracza godzinę, sprawa powinna zostać odroczona, chyba że strony, które się nie stawiły chcą, aby się odbyła.

Zmiany mają zapewnić lepsze gospodarowanie czasem zarówno w sądzie, jak i przez obywateli, którzy z sądów korzystają. Niejednokrotnie zwalniają się oni z pracy i byłoby właściwym, gdyby mogli oni przewidzieć czas do tego potrzebny.

(czytaj projekt)

 

Projekt spotkał się z pozytywną oceną wśród sedziów i w Ministerstwie Sprawiedliwości, o czym pisze red. Marek Domagalski w "Rzeczpospolitej:

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry