Projekt NRA zmian w specustawie ws. koronawirusa

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała projekt zmian w specustawie ws. koronawirusa. Projekt postuluje dodanie przepisów regulujących w sposób szczególny wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na toczące się postępowania sądowe oraz postępowania przed innymi organami.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej działając na podstawie art. 58 ust. 9 prawa o adwokaturze przedstawia postulat pilnej zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie dodania przepisów regulujących w sposób szczególny wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na toczące się postępowania sądowe oraz postępowania przed innymi organami, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

(czytaj projekt zmian w ustawie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry