Projekt ustawy o Policji od strony konstytucyjnej

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała opinię dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o Policji, wskazując na jej aspekt konstytucyjny.

Przedmiotem opinii są wybrane sytuacje zbierania materiałów operacyjnych, które mogą następnie stanowić materiał dowodowy w postępowaniu karnym. Przepisy te mogą naruszać konstytucyjne wartości tj. poszanowanie prywatności człowieka, w tym tajemnicy komunikacji. Dokument odnosi się również do zasady ochrony tajemnicy obrończej oraz tajemnicy zawodowej.

- Proponowany projekt nowelizacji ustawy o Policji należy uznać za wysoce ułomny konstytucyjnie. Projektodawcom nie udało się w szczególności zachować reguły proporcjonalności przy konstruowaniu narzędzi naruszających prywatność jednostki. – czytamy.  

Dokument przygotował adw. dr hab. Szymon Byczko, przewodniczący komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych przy NRA. Opinia zostanie przekazana do sejmowej komisji Spraw Wewnętrznych oraz Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Naczelna Rada Adwokacka od początku prac legislacyjnych w szczególności zwraca uwagę na propozycje zawarte w projekcie, dotyczące funkcjonowania tajemnic zawodowych (m.in. adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, detektywistycznej). Projekt przewiduje, że przedstawiciele profesji, z których wykonywaniem wiąże się ochrona tajemnicy, mogą być poddawani takim metodom inwigilacji, jak podsłuch czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych. To funkcjonariusz będzie też oceniał, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową. Projekt przewiduje, że to sąd z uwagi na dobro wymiaru sprawiedlkiwości będzie wyrażał zgodę na wykorzystanie tych danych. Niezadowolony z rozstrzygnięcia sądowego prokurator, będzie mógł je zaskarżyć, ale takiego uprawnienia nigdy nie będzie miał zainteresowany adwokat czy lekarz ani osoba, której tajemnica dotyczy. Nie zostaną oni nawet poinformowani o tym, że byli poddawani takim formom inwigilacji.

5 sierpnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie, obecnie projekt trafił do komisji Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej. 

Czytaj opinię

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/