Projekty zmian w dochodzeniu wierzytelności - opinia NRA

Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Ministerstwa Rozwoju opinię w przedmiocie niektórych rozwiązań normatywnych przyjętych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Przedmiotem opinii są niektóre projektowe rozwiązania normatywne zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności w wersji projektu z dnia 11 lipca 2016 r., przesłanego do konsultacji publicznych pismem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. Opinia nie obejmuje swoim zakresem projektowanych zmian planowanych do wprowadzenia do ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udsotępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

Opinię przygotowali adw. Dariusz Goliński oraz aplikantka adwokacka Magdalena Krawczak. 

(czytaj opinię)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/