Promocja książki i jubileusz adw. Hanny Nowodworskiej-Grohman

Spotkanie promocyjne książki „Adwokat z Nowego Światu”, z udziałem adw. Hanny Nowodworskiej-Grohman i adw. Ewy Stawickiej odbyło się 4 grudnia w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Była to także okazja do świętowania zbliżających się 90-tych urodzin adw. Nowodworskiej-Grohman.

W spotkaniu udział wzięli adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rad Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium adw. Bartosz Grohman, członek NRA.

Gośćmi spotkania byli też m.in. Stanisław Rymar, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i adw. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, posłanka na Sejm.

Gości powitali adw. Andrzej Orliński, wicedziekan izby warszawskiej oraz adw. Andrzej Zwara, prezes OBA. Mecenas Orliński przeczytał list od adw. Mikołaja Pietrzaka, dziekana ORA w Warszawie, który składał jej gratulacje z powodu wydania książki oraz życzenia z okazji zbliżających się 90-tych urodzin. Podziękował za lata pracy i zaangażowania w życie samorządu adwokackiego. Do dziś Pani Mecenas co tydzień odwiedza siedzibę Rady, by między innymi grać w brydża.

Adw. Andrzej Zwara mówił o serii wydawniczej Ośrodka Badawczego Adwokatury „Biblioteka Palestry”, w ramach której wydano książkę „Adwokat z Nowego Światu” - wywiad-rzekę z adw. Nowodworską-Grohman o jej ojcu, Leonie Nowodworskim. Ośrodek, zainspirowany ubiegłorocznym stuleciem Adwokatury, wydaje książki związane z historią i niezwykłymi postaciami środowiska adwokackiego. Adw. Zwara podkreślił, że w obecnych czasach budowanie tożsamości opartej na pamięci jest niezwykle ważne. To zapewnia przetrwanie silnej Adwokatury, a tylko silna Adwokatura zapewni przetrwanie społeczeństwa obywatelskiego.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki – samej pani mecenas Ewie Nowodworskiej-Grohman, która podzieliła się z czytelnikami swoją historią i wspomnieniami, pani mecenas Ewie Stawickiej za wysłuchanie i opracowanie wywiadu-rzeki, adw. Zwarze za działania wydawnicze OBA, które stały się już wizytówką Adwokatury.

Mówiąc o historii rodziny adw. Nowodworskiej-Grohman, adw. Trela przypomniał, że jest ona szczególna, ponieważ Pani Mecenas jest już czwartym pokoleniem prawników - pradziadek, Józef Nowodworski, był sędzią w Płocku, dziadek, Franciszek Nowodworski, był adwokatem, sędzią, a potem, w latach 1922-24, Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego i prezesem Trybunału Stanu, zaś ojciec, Leon – adwokatem i ostatnim przed wybuchem II wojny światowej dziekanem izby warszawskiej.  

Prezes NRA przypomniał też o jeszcze jednym aspekcie życia zawodowego bohaterki wieczoru. W 1981 roku uczestniczyła ona w dwóch ważnych, historycznych wydarzeniach – w styczniu była delegatką izby warszawskiej na pierwszym Nadzwyczajnym Zjeździe Adwokatury w Poznaniu, zaś 14 grudnia wzięła udział w posiedzeniu Rady warszawskiej, która w uchwale potępiła wybuch stanu wojennego. Adw. Trela podkreślał, że w tamtym czasie wymagało to odwagi.

Podczas spotkania autorskiego głos zabierał też m.in. adw. Ziemisław Gintowt, który mówił o swoich wrażeniach z lektury książki i o tym, że środowisko adwokatury stanowi jedną rodzinę. Przypomniał, że można spotkać Panią Mecenas popołudniami w siedzibie ORA przy grze przy zielonym stoliku. „Dziekani przemijają a Pani Mecenas trwa, niech tak już zostanie”.

Podczas wieczoru autorskiego adw. Ewa Stawicka opowiadała o procesie powstawania książki, o spotkaniach z adw. Nowodworską-Grohman, a także o przyjemności, jaką było zapoznanie się z poetycką twórczością Leona Nowodworskiego. Pisał on 13-zgłoskowe wiersze. Pani mec. Stawicka zapowiedziała także powstanie książki o adw. Andrzeju Rościszewskim.

Uczestnicy spotkania mieli wyjątkową okazję do posłuchania wspomnień adw. Nowodworskiej-Grohman, a następnie świętować jubileusz jej 90-tych urodzin przy torcie, który był niespodzianką dla Jubilatki. Apl. adw. Mateusz Sokolnicki z izby warszawskiej zaprojektował grafiki i plakat na tę szczególną okazję, oprawione egzemplarze zostały wręczone adw. Nowodworskiej-Grohman i adw. Stawickiej na pamiątkę.

(zobacz film z udziałem adw. Hanny Nowodworskiej-Grohman nt. 100-lecia Adwokackiej Izby Warszawskiej)

Hanna Nowodworska – Grohman (urodzona w grudniu 1929 r.) pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach prawniczych.  Ojciec był cenionym adwokatem, przed II wojną światową pełnił funkcję Dziekana Rady Adwokackiej w Warszawie. Uczyła się w kilku szkołach gimnazjalnych w Warszawie, a później na tajnych kompletach. W trakcie wojny była harcerką, członkinią Szarych Szeregów – sanitariuszką. Po Powstaniu Warszawskim trafiała wraz z matką do obozu w Pruszkowie, a później w Pile, skąd udało się im wydostać. Po wojnie wróciła do Warszawy, gdzie kontynuowała naukę, zdała maturę i w 1948 r. rozpoczęła studia prawnicze. W ich trakcie pracowała również w  Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W 1953 r. udało się jej dostać na aplikację adwokacką, którą odbyła w zespole nr 18 w Warszawie, gdzie po wpisaniu na listę adwokacką pracowała do 1996 r. Po przemianach  1989 r. prowadziła działalność w ramach zespołu kancelarii, a później prowadziła indywidualną kancelarię. Obecnie na emeryturze, wciąż sporadycznie prowadzi sprawy. W trakcie kariery zawodowej, przez 16 lat  brała aktywny udział w pracach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, uczestniczyła również w przełomowym Zjeździe Adwokatury w Poznaniu w 1981 r.

Adw. Leon Nowodworski studiował prawo w Warszawie, Lyonie i Paryżu. Adwokatem był od 1918 r. W okresie międzywojennym był działaczem samorządu adwokackiego, dziekanem warszawskiej Rady Adwokackiej i redaktorem naczelnym „Palestry”. Był także członkiem partii narodowych. Brał udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, a następnie w tworzeniu Głównej Rady Politycznej przy Służbie Zwycięstwu Polski. W listopadzie 1939 roku aresztowany przez gestapo, ale po miesiącu zwolniony. Członek Beiratu (Rady Przybocznej), powołanego przez okupantów w celu zorganizowania adwokatury warszawskiej. W lutym 1940 roku wraz z niemal wszystkimi członkami Beiratu, sprzeciwił się skreśleniu z listy adwokackiej adwokatów pochodzenia żydowskiego, za co sam wkrótce został skreślony. Na przełomie 1940 i 1941 roku został dyrektorem Departamentu Sprawiedliwości Delegatury Rządu na Kraj. Uczestniczył też w powołaniu Tajnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Zmarł na atak serca.

Współwydawcami książki są wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka.

Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Książkę można kupić w księgarniach internetowych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry