Proponowane zmiany w aplikacji adwokackiej

Poniżej publikujemy relację komisji aplikacji adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich, która odbyła się w dniach 1-3 października br. Podczas konferencji zaproponowano zmiany dotyczące szkoleń aplikanckich.

Proponowane zmiany w aplikacji adwokackiej – podsumowanie Konferencji Kierowników Szkolenia

W dniach 18 czerwca – 18 lipca 2021 r. Komisja Aplikacji Adwokackiej NRA przeprowadziła ogólnopolską ankietę online wśród aplikantów adwokackich. Ankieta była anonimowa, a głos w niej oddało 929 aplikantów.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim aplikantom, którzy poświęcili czas na wypełnienie ankiety, a w szczególności odpowiedzieli na pytania otwarte i podzielili się wieloma szczegółowymi i ważnymi opiniami.

Na tej podstawie Komisja Aplikacji Adwokackiej sformułowała rekomendacje zmian w Regulaminie Aplikacji Adwokackiej oraz Ramowym Programie Szkolenia, które zostały zaprezentowane podczas Konferencji Kierowników Szkolenia w dniach 1-3 października br.

Kluczowe zmiany zaproponowane przez Komisję, a przyjęte podczas Konferencji dotyczą m.in.:

  • rekomendacji, aby w każdej Izbie były przeprowadzane ankiety ewaluacyjne zajęć;
  • organizowania ogólnopolskich zajęć dodatkowych, uzupełniających szkolenia izbowe przez Komisję Aplikacji Adwokackiej NRA. Pierwsze takie szkolenia odbyły się już w tym roku, a od 2022 r. planowane są regularnie;
  • wprowadzenia egzaminu próbnego w ostatnim kwartale trzeciego roku aplikacji. Kazusy egzaminacyjne byłyby przygotowywane przez centralną komisję powoływaną przez NRA;
  • przeprowadzenie zajęć z przemówień sądowych i innych wystąpień publicznych, w szczególności poprzedzających konkurs krasomówczy;
  • przeprowadzenie większej liczby zajęć dot. prowadzenia kancelarii adwokackiej od praktycznej, biznesowej strony;
  • niezmiennego realizowania założeń Ramowego Programu Szkolenia przyjętego w 2018 r., tj. aby zajęcia odbywały się głównie w formie warsztatowej, nie mającej formy wykładów;
  • wprowadzenia i zintensyfikowania szkolenia w zakresie umiejętności miękkich.

Ponadto Komisja Aplikacji Adwokackiej proponuje przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskich repetytoriów przed egzaminem adwokackim w 2022 roku.

Podczas Konferencji Kierowników Szkolenia omawiano także problemy związane z organizacją praktyk w sądach i prokuraturach. Komisja zgłosi w tej sprawie propozycję zmian w porozumieniu między Naczelną Radą Adwokacką a Ministrem Sprawiedliwości, które jest podstawą porozumień między dziekanami poszczególnych izb a prezesami sądów apelacyjnych.

Obecnie ww. propozycje zmian zostaną przedstawione Prezydium NRA oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej, celem podjęcia ostatecznych decyzji.

Zachęcamy także do przeczytania wywiadu z adw. Marcinem Derlaczem, Przewodniczącym Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA w sprawie proponowanych zmian na aplikacji - https://www.rp.pl/aplikacje-i-egzaminy/art18985851-bedzie-reforma-aplikacji-adwokackiej-co-czeka-mlodych-prawnikow

Komisja Aplikacji Adwokackiej NRA

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry