Propozycje NRA stanowią podstawę pracy nad systemem nieodpłatnej pomocy prawnej

Propozycje Naczelnej Rady Adwokackiej stanowią podstawę w pracach nad nowym modelem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Opinia NRA została przesłana 31 marca br. Zawiera ona 12 propozycji zmian, które są podsumowaniem odpowiedzi adwokatów na ankietę rozesłaną przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych w lutym br.

Michał Sopiński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, przesłał do NRA podziękowania za przekazane uwagi i propozycje zmian legislacyjnych dotyczących systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zaznaczył, że zaangażowanie i wkład Adwokatury w rozwój systemu ma realny wpływ na usprawnienie świadczonych usług pomocowych, zwiększenie dostępu do nich, a także podniesienie świadomości społeczeństwa na temat rodzajów i zakresu pomocy udzielanej w ramach nieodpłatnej pomocy.

Obecnie trwają prace nad usystematyzowaniem oraz analizą propozycji NRA. Zgłoszone potrzeby i oczekiwania w zakresie nowego modelu systemu nieodpłatnej pomocy są dla nas bardzo przydatne – napisał Michał Sopiński.

Uwagi i propozycje Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczące niezbędnych - w ocenie Adwokatury - zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (NPO) opracował adw. dr Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej ILiPP. W imieniu NRA przekazała je do Ministerstwa Sprawiedliwości adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA 31 marca br.

(czytaj stanowisko z uwagami i propozycjami NRA)

Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankietę ILiPP. Opracowane na bazie odpowiedzi stanowisko będzie promowane w procesie legislacyjnym.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry