Propozycje reformy aplikacji adwokackiej adw. prof. Kardasa i adw. prof. Gutowskiego


Adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, przedstawiają autorskie propozycje reformy aplikacji adwokackiej w tekście opublikowanym w najnowszej "Palestrze". Numer czasopisma ukaże się w następnym tygodniu.

Artykuł pt. "Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej" w sposób kompleksowy omawia aspekty szkolenia aplikantów. Autorzy przedstawiają projekty zmian modelu finansowego, omawiają zasady rządzące relacją patron-aplikant, a w rozdziale dotyczącym samego szkolenia szczegółowo zajmują się aspektami pracy wykładowców, tematyką zajęć, metodyką ich prowadzenia i weryfikacją wiedzy aplikantów. 

Inspiracją do powstania tekstu jest upubliczniony pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej oraz dyskusja na ten temat na styczniowym posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej. 

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski