Protest adwokatów uzależniony od wyników rozmów z MS

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę dotyczącą zorganiozwania protestu przez Adwokaturę. To, czy dojdzie do protestu NRA uzależnia od wyników rozmów z Ministrem Sprawiedliwości.

NRA, podczas trwającego obecnie posiedzenia plenarnego NRA, upoważniła Prezydium NRA do podjęcia decyzji co do formy i terminu protestu całej Adwokatury. Decyzja ma zostać podjęta po 31 lipca 2015 r. W terminie tym mają zakończyć się prace grupy ekspertów, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP. Prace będą dotyczyć realizacji szeregu postulatów przedstawionych w memorandum przedłożonym przez NRA Ministrowi Sprawiedliwości. 

Naczelna Rada Adwokacka zobowiązała również okręgowe rady adwokackie do współdziałania w proteście Adwokatury, o ile taki protest zostanie zarządzony przez Prezydium NRA.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/