Przedsiębiorcy alarmują: projektowane przepisy mogą ograniczać nam prawo do zrzeszania się

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców są zaniepokojone zapisami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC69). W ich ocenie w obecnym brzmieniu projekt ustawy stwarza ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym. Wspólne stanowisko w tej sprawie poparła Naczelna Rada Adwokacka.

Stanowisko podpisane przez sześć organizacji zrzeszających przedsiębiorców zostało wysłane 22 kwietnia br. do Premiera RPP Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego.

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej stanowisko podpisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

W Stanowisku sygnatariusze przedstawiają problemy wynikające z zapisów projektu nowelizacji ustawy oraz ich możliwe skutki dla związków przedsiębiorców. Wskazują również proponowane rozwiązania.

(czytaj stanowisko)

stanowisko podpisali:
adw. Przemysław Rosati, Prezes Naczelna Rada Adwokacka
Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny POLSKA IZBA HANDLU
Maciej Witucki, Prezydent Konfederacja Lewiatan
Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Marek Kowalski, Przewodniczący Federacja Przedsiębiorców Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związek Banków Polskich
Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowa Izba Gospodarcza

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry