Przedstawiciele Adwokatury wspierali s. Igora Tuleyę

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, jako jeden z trzech obrońców reprezentował w dniach 21-22 kwietnia 2021 r. sędziego Igora Tuleyę przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która rozpatrywała wniosek prokuratury o przymusowe doprowadzenie sędziego na przesłuchanie do prokuratury.

Adw. Tiutiunik został obrońcą s. Tuleyi, ponieważ Izba Dyscyplinarna SN nie zgodziła się na udział przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu.

Uchwałę w sprawie zgłoszenia udziału Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zezwolenie na przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi, przyjęło Prezydium NRA 15 kwietnia br. Prezydium NRA powołało się na art. 90 § 1 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w postępowaniu sądowym udział może zgłosić organizacja społeczna, jeśli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrona praw i wolności obywatelskich. (przejdź do uchwały Prezydium NRA)

W gronie osób wspierających sędziego Tuleyę przed budynkiem Sądu Najwyższego była liczna grupa adwokatów, w tym adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Justyna Mazur, członek NRA.

Izba Dyscyplinarna SN 22 kwietnia br. odmówiła wydania zgody na przymusowe doprowadzenie sędziego Tuleyi na przesłuchanie do prokuratury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski