Przedstawiciele ILiPP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu, wzięli udział w Senacie w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności nt. „Zapaść w polskim wymiarze sprawiedliwości. Diagnoza i recepty”.

Posiedzenie otworzył poseł Piotr Zientarski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, następnie głos zabrała wicemarszałek Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka.

Pierwszą prelegentką była Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projekty ciekaweliczby.pl. Jej prezentacja dotyczyła analizy statystycznej czasu rozpatrywania spraw w sądach w okresie od 2011 roku do chwili obecnej.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Forum Obywatelskiego Rozwoju Marek Tatała, przedstawiając ciekawy referat o szacunkowych kosztach wprowadzenia od 2016 roku tzw. reformy sądownictwa w Polsce. Krótkie podsumowanie zagadnienia przedstawił ekspert Zespołu, prof. nauk prawnych, radca prawny Marek Chmaj.

W zainicjowanej przez prowadzącą spotkanie posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz, wiceprzewodniczącą Zespołu Obrony Praworządności, dyskusji udział wzięli zarówno zebrani w sali senackiej, jak i osoby uczestniczące w spotkaniu w formie zdalnej,

W imieniu ILiPP w dyskusji głos zabrał wicedyrektor ILiPP, adw. Dariusz Goliński.

Następne posiedzenie Zespołu zaplanowano we wrześniu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry