Przedstawiciele NRA i KRRP na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP


Przedstawiciele Adwokatury - adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych – r.pr. Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP i r.pr. Rafał Stankiewicz, członek KRRP, 11 lutego wzięli udział w spotkaniu z minister Grażyną Ignaczak-Bandych – szefową Kancelarii Prezydenta RP oraz z minister Małgorzatą Paprocką i doradcami Prezydenta RP mecenasem Rafałem Kosem i mecenasem Pawłem Muchą.

Tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899), w szczególności regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii COVID-19.

Spotkanie w tej sprawie odbyło się również 2 lutego z przedstawicielami ministerstwa sprawiedliwości (czytaj więcej)

Czytaj opinię NRA nt. projektu zmian w Kpc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry