Przedstawiciele NRA na jubileuszu Tygodnika Powszechnego


Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką na gali jubileuszowej Tygodnika Powszechnego, 25 kwietnia w Krakowie. Pismo obchodziło 70. rocznicę powstania. 

Na uroczystości obecny był także adw. Wojciech Bergier, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Podczas gali jubileuszowej w krakowskim Centrum Kongresowym ICE uhonorowano także Józefę Hennelową, publicystkę i wieloletnią redaktorkę Tygodnika Powszechnego, która obchodziła 90. urodziny, a także wręczono Medal św. Jerzego, wyróżnienie przyznawane przez Tygodnik od 1993 r. za "zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym". Laureatem - już 40-stym - został założyciel hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku, ks. Jan Kaczkowski. Warto dodać, że kandydatów do wyróżnienia zgłaszają czytelnicy Tygodnika Powszechnego. 

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, choć osobiście nie mógł uczestniczyć w uroczystości, przesłał list gratulacyjny, który w jego imieniu przeczytała adw. Mirosława Pietkiewicz. W liście prezes złożył całej Redakcji gratulacje z powodu dorobku siedmiu dekad, w czasie których pismo poruszało umysły i formowało duchowość czytelników oraz życzenia, by przez następne, jeszcze liczniejsze dziesięciolecia, teksty Tygodnika wzbudzały ożywioną dyskusję zarówno w mediach, jak i przy rodzinnym stole. Zaznaczył, że Tygodnik Powszechny to nie tylko miejsce intelektualnego wrzenia, ale także kuźnia doskonałego warsztatu dziennikarskiego, który nie uległ współczesnym tendencjom medialnym do powierzchownego traktowania tematów i do krzykliwych tytułów i nagłówków, mających jedynie przyciągnąć zainteresowanie, ale go nie zaspokoić.

Adw. Zwara podkreślał też zasługi redaktorki i publicystki Józefy Hennelowej, której wieloletnia praca a także cenne publikacje, w tym cieszące się estymą czytelników felietony, wpłynęły znacząco na kształt Tygodnika Powszechnego. 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wyraził uznanie dla wysiłku, jaki podejmuje Tygodnik Powszechny, by wskazać i wyróżnić ludzi, którzy „zmagają się ze złem i uparcie budują dobro w życiu społecznym”, odznaczając ich Medalem św. Jerzego. Pogratulował w tym miejscu ks. Janowi Kaczkowskiemu, szefowi hospicjum w Pucku.

Jubileuszową galę Tygodnika Powszechnego uświetniły występy m.in. Grzegorza Turnaua, Doroty Miśkiewicz i Joanny Szczepkowskiej.

(czytaj list prezesa Zwary)

zdjęcia dzięki uprzejmości Tygodnika Powszechnego, 

fot. Paweł Ulatowski dla TP

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry