Przedstawicielki Adwokatury na XI Kongresie Kobiet w Warszawie


Przedstawicielki Adwokatury biorą udział w XI Kongresie Kobiet w Warszawie 20 i 21 września. Przez dwa dni w Pałacu Kultury i Nauki można odwiedzać stoisko, porozmawiać bądź zasięgnąć porady.

Tegoroczny Kongres przebiega pod hasłem „Wybory kobiet: równość, ekologia, demokracja”.

- Na Kongresie Kobiet reprezentujemy Adwokaturę już po raz piąty, przy wsparciu prezesa NRA - mówi adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Stoisko Adwokatury Polskiej znajduje sie wśród stoisk organizacji pozarządowych, które także prezentują swoją działalność i opowiadają, czym się na co dzień zajmują.

- Jako przedstawicielki Adwokatury, mówimy o jej prawdziwym obliczu, jakim jest świadczenie pomocy prawnej obywatelom i instytucjom - podkreśla adw. Gajowniczek-Pruszyńska. - Odpowiadamy też na krytykę, która czasem wynika z niezrozumienia.

Panie mecenas rozmawiają z uczestniczkami Kongresu. - Zdarza się, że świadczymy pomoc prawną osobom, które mają konkretny problem, robimy to z zachowaniem tajemnicy adwokackiej i z zastrzeżeniem, że mamy tylko wiedzę ogólną, przekazaną nam przez klienta czy klientkę - dodaje adw. Gajowniczek-Pruszyńska.

Jej zdaniem, Kongres Kobiet to także okazja do integracji środowiska adwokackiego. Do Warszawy przyjechały przedstawicielki izb adwokackich z Poznania, Katowic czy Łodzi. - To platforma wymiany poglądów i doświadczeń - mówi wicedziekan Gajowniczek-Pruszyńska - a przy tym spotykamy się z pozytywnymi ocenami naszej obecności tutaj. 

XI Kongres Kobiet zakończy się w sobotę, 21 września o godz. 16 (po tej godzinie zaplanowany jest jeszcze happening na schodach PKiN)

(czytaj program Kongresu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry