Przedstawicielki Adwokatury udzielają porad na VIII Kongresie Kobiet


Przedstawicielki Adwokatury przez dwa dni będą udzielać porad uczestniczkom i uczestnikom VIII Kongresu Kobiet w Warszawie. 

Organizacją udziału pań adwokat i aplikantek adwokackich zajął się Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

- Adwokatura Polska niezmiennie stoi na straży praw obywatelskich - mówi adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu. - Wspieramy ruch przeciwko dyskryminacji w każdym aspekcie, a Kongres Kobiet skupia się na walce z dyskryminacją ze względu na płeć. Dlatego też Adwokatura została zaproszona do udziału w Kongresie. 

Podczas zwyczajowych powitań wszystkich grup i organizacji, biorących udział w Kongresie, organizatorki przywitały także przedstawicielki Adwokatury. "Potrzebujemy ich wsparcia" - powiedziała Dorota Warakomska. 

Przez dwa dni, 13 i 14 maja, przy stoisku Naczelnej Rady Adwokackiej nr 25 dyżurować będą panie adwokat oraz aplikantki adwokackie, w sumie 22 osoby - by udzielać porad uczestniczkom i uczestnikom Kongresu. Porady dotyczyć będą spraw alimentacyjnych, ale także np. przemocy domowej.  

- W tym roku przy naszym stoisku ustawiony jest również stand z plakatem towarzyszącym ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Adwokatury, rozdajemy też ulotki z tej kampanii - podkreśla adw. Gajowniczek-Pruszyńska. 

Za stronę organizacyjną odpowiedzialna jest adw. Marta Tomkiewicz  marta.tomkiewicz@adwokatura.pl

VIII Kongres Kobiet odbywa się pod hasłem „Równość, aktywność, demokracja". Bierze w nim udział m.in. była prezydentowa Anna Komorowska. Prezydent Andrzej Duda wystosował list do uczestniczek Kongresu. 

(zobacz program Kongresu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski