Przedzjazdowy numer "Palestry"


Dostępny jest 10. numer "Palestry". Zgodnie z tradycją, przed każdym Krajowym Zjazdem Adwokatury pismo udostępnia swoje łamy członkom samorządu adwokackiego, którzy piszą na tematy objęte porządkiem obrad, a także dotyczące oceny działalności organów adwokatury w mijającej kadencji i propozycji wypracowania programu działania na następną kadencję. 

Dział tekstów przedzjazdowych otwiera słowo wstępu adw. Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego "Palestry". Następnie opublikowane są artykuły: adw. dr. Łukasza Chojniaka "Realizacja zasady trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów", adw. Katarzyny Witkowskiej-Moździerz i adw. Angeliki Arter-Krzyżek "#nowoczesnaadwokatura", adw. dr. Michała Synoradzkiego "Adwokatura nie ocali się sama", adw. Andrzeja Malickiego "Adwokat ogólny czy tylko adwokat specjalista? Uwagi praktyczne w kontekście potrzeb wymiaru sprawiedliwości", adw. dr Małgorzaty Kożuch "Mysterium iniquitatis".

Godny polecenia jest także tekst adw. Jacka Dubois i aplikanta adwokackiego Michała Zacharskiego nt. szkolenia aplikantów adwokackich - analiza stanu obecnego i wyzwania na przyszłość. Z kolei adw. prof. Piotr Kardas i adw. prof. Jacek Giezek napisali tekst nt. "Ustawowe terminy do wniesienia środka zaskarżenia w sprawach karnych a standard rzetelnego procesu - propozycje de lege ferenda".

Kwestię tajemnicy adwokackiej wobec obowiązków nałożonych na adwokatów, w związku z walką z finansowaniem terroryzmu rozpatruje w artykule adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak.

Zachęcamy do lektury.

 

(czytaj wersję pdf)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/