Przesłania gości dla uczestników XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Publikujemy nagrania z przesłaniem gości, skierowanym do uczestników XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury. Pierwsza część Zjazdu - sprawozdawczo-wyborcza - odbyła się 19 marca 2021 r. w Bydgoszczy. Część programowa odbędzie się we wrześniu br.

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar podziękował adwokatkom i adwokatom, całej Adwokaturze za współpracę  i wsparcie, jakich doświadczył. Zaznaczył, że ostatnie cztery lata, to był trudny okres, wiele osób musiało się zastanawiać, kiedy powiedzieć „tak”, a kiedy powiedzieć „nie”. Rzecznik Praw Obywatelskich i Adwokatura razem przyjmowali różne stanowiska, uchwały i rezolucje. Zdaniem, prof. Bodnara, Adwokatura wróciła do swoich korzeni z lat 60, 70 i 80-tych, kiedy adwokaci bronili obywateli, ich praw i wolności. Dodał, że Adwokatura zbudowała też sieci współpracy międzynarodowej, które zostaną na kolejne lata. Zaznaczył, że w kolejnych latach na Adwokaturę czeka sporo nowych wyzwań, związanych z wykonywaniem zawodu adwokata, czy niezależności Adwokatury. Wyraził nadzieję, że gdyby doszło w przyszłości do zagrożenia niezależności Adwokatury, adwokatki i adwokaci mogą czerpać z dziedzictwa ostatnich lat.

(zobacz nagranie dr. hab. Adama Bodnara, RPO)

Prof. Ewa Łętowska, pierwsza w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich (1988-1992), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2002-2011, w swoim przesłaniu powiedziała, że przyszło nam żyć i pracować w czasie, kiedy prawnicy są potrzebni bardziej niż zwykle, jako przewodnicy w meandrach prawa. Porównała prawników do nawigatorów, wskazujących właściwą drogę. Przestrzegała przed populizmem i apelowała o mądre wybory w szukaniu właściwych dróg, ponieważ nasze czasy sprzyjają pojawianiu się „atrap prawa”. Stwierdziła, że Konstytucja ulega dewiacji, a codziennością jest chwiejność praktyki. System prawa staje się podwójny, obok prawa przez duże P istnieją jego atrapy. Apelowała, by adwokaci nigdy nie byli pomocnikami złej sprawy i „byśmy zawsze mówili wtedy, gdy możemy i powinniśmy mówić.”

(zobacz nagranie prof. Ewy Łętowskiej)

Prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku, stwierdził, że Zjazd Adwokatury odbywa się w warunkach szczególnego konfliktu politycznego, związanego z naruszaniem Konstytucji przez konstytucyjne organy państwa. Jego zdaniem, nie mamy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym, lecz z wojną przeciwko Konstytucji. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i obywatele, to dziś obrońcy Konstytucji.

Prof. Wyrzykowski podkreślił też, że adwokaci, którzy bronią demonstrujących podczas Strajku Kobiet i innych manifestacji, pomagają uciekinierom z Czeczenii w Terespolu, stają w obronie szykanowanych sędziów i prokuratorów, występują nie tylko na salach sądowych w Polsce, ale także w Luksemburgu i Strasburgu, są najlepszą twarzą środowiska prawniczego. - Jesteście szykanowani, ale gdy przyjdą po was, nie będziecie sami po wiedział prof. Wyrzykowski. - Tworzycie wzorce odwagi, kompetencji, szlachetności i odpowiedzialności, jesteście spadkobiercami historii 100-lecia Adwokatury.

Prof. Wyrzykowski podziękował adwokatom za to, że ich działania decydują o losach Rzeczpospolitej, złożył wyrazy szacunku i uznania.

(zobacz nagranie prof. Wyrzykowskiego)

Prof.  Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA mówił o współpracy z adwokaturą w ramach organizacji I Kongresu Prawników Polskich w maju 2017 roku. Wówczas środowisko prawnicze pokazało zdaniem s. Markiewicza, że to, co łączy, to nie partykularne interesy, ale praworządność. Podkreślił, że rządów prawa nie broni się w ciszy, w ciszy rządy prawa umierają. Sędzia Markiewicz wskazał też na Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, powołaną podczas pierwszego Kongresu. Powołano ją, ponieważ praworządności nie da się obronić jedynie podczas kongresów i konferencji.

Prezes IUSTITII wspominał też zainicjowane w lipcu 2017 r. Łańcuchy Światła i udział w nich adwokatów, na czele z prezesem NRA adw. Jackiem Trelą. Sędziowie i adwokaci byli też razem na drugim Kongresie Prawników Polskich i na Marszu Tysiąca Tóg.

- Kilka lat kadencji prezesa Treli, to były lata wspólnej walki o marzenia, o rządy prawa, O wspólną Polskę, o Konstytucję, o prawa i wolności. - mówił prof. Markiewicz. – Budowaliśmy mosty a nie mury, uczyliśmy się nawzajem. Jestem za to wdzięczny i prezesowi Treli i adwokatkom i adwokatom, którzy mieli i mają marzenia i nie boją się tych marzeń realizować.

Prezes IUSTITII podziękował wszystkim, którzy włączyli się w działania w obronie praworządności, za ich odwagę. - Powiedzieliście głośne „nie”, narażając się władzy obroniliście niezależność i honor, stając twardo do walki, wypełniając misję adwokacką, nawiązaliście do najjaśniejszych kart polskiej Palestry – powiedział. – Mam nadzieję, że ta wspólna droga nigdy się nie skończy.

(zobacz nagranie z prof. Markiewiczem)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski