Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA spotkała się z wicemarszałek Senatu

Adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, spotkała się 8 lipca z wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z sytuacją kobiet na rynku pracy, zjawiskiem przemocy w rodzinie, polityką równościową, jak również roli i wkładu adwokatek w działania na rzecz praw kobiet.

Pani Marszałek Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła potrzebę udziału adwokatek w procesie tworzenia prawa, jak również zadeklarowała dalsze wsparcie dla prac Zespołu.

Pani Marszałek wykonywała zawód adwokata do 2019 roku, była także członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adw. Monika Sokołowska odbyła ponadto spotkanie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, z Marcinem Sośniakiem zastępcą dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania oraz  Aleksandrą Główną specjalistką w Zespole ds. Równego Traktowania. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z poszanowaniem praw kobiet, w tym problemie nierównego traktowania w zatrudnieniu, przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wdrażania przepisów Konwencji Stambulskie,jak również przybliżenia inicjatyw podejmowanych przez Zespół ds. Kobiet oraz biuro RPO i możliwych obszarów współpracy przy okazji realizacji planowanych wydarzeń.

 

zdjęcie: Marta Marchlewska-Wilczak/Kancelaria Senatu

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry