Przygotowania do Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zaplanowanego na 24 września br., była tematem spotkania Ogólnopolskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego.

Spotkanie przedstawicieli Porozumienia miało miejsce w siedzibie Naczelnej Rady Adwoakckiej 28 lipca w Warszawie. Poprowadziła je adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji współpracy zawodów zaufania publicznego NRA oraz sekretarz OPSZZP.


Uczestnicy spotkania omówili oferty, przebieg oraz scenariusz Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zaplanowanego na 24 września br. w Warszawie. Zgodnie zaakceptowano propozycję NRA, by zorganizować Dzień na skwerze Kahla w Warszawie. Podjęto także decyzje o wystąpieniu o patronaty, w tym medialne, wydarzenia.

Powołany został Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Samorządów w składzie:

  • adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
  • Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
  • Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • dr Anna Leszczyńska, skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
  • Anna Podgórska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • adw. Krzysztof Kostański, członek Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA

Podczas spotkania Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zreferowała założenia aktualnie procedowanego w Sejmie projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Kolejne posiedzenie członków Porozumienia zaplanowane zostało na 24 sierpnia w siedzibie NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry