Przystępnie o cyberbezpieczeństwie czyli festyn naukowy w Katowicach

11 czerwca 2022 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA, CYBER SCIENCE, wydawnictwo Wolters Kluwer i  Uniwersytet Śląski zorganizowali Festyn Naukowy, który miał charakter imprezy rodzinnej.

Wydarzenie odbyło się w budynku WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, skierowane do adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników oraz innych zainteresowanych (nie związanych z prawem), ich rodzin i bliskich. W imprezie mogły brać udział osoby z całej Polski.

Impreza podzielona była na dwie części: wykłady oraz warsztaty.

Pierwsza część wydarzania składała się z wykładów na temat cyberprzestrzeni oraz prawa. Wśród wykładowców byli: dr hab. prof. UŚ, Rzecznik Generalny TSUE Maciej Szpunar, dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek, dr Michał Nowakowski, dr Marlena Sakowska – Baryła, adw. Paulina Rzeszut, mec. Maciej Groń.

Elementami wspólnymi wszystkich wykładów były kwestie dotyczące sztucznej inteligencji, w tym jej zastosowania i odpowiedzialności cywilnej, przetwarzania danych osobowych oraz wyzwania z jakimi każdy z nas jako człowiek i jako prawnik musi się zmierzyć w ramach przenikania cyfrowego świata do życia codziennego.

Drugą część wydarzenia stanowiły warsztaty praktyczne, przy użyciu sprzętu elektronicznego, przeznaczone dla uczestników wydarzania i ich bliskich, które zostały poprowadzone prze adw. Dominikę Syrociak, dr. inż. Rafała Prabuckiego, mgr. Rafała Skibickiego oraz mgr. Jakuba Wyczika.

Tematami warsztatów były: cyberchigiena, cyberbezpieczeństwo oraz tworzenie i używanie NFT i tokenów. 

Warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością, rozstrzał wieku były bardzo duży, uczestnicy mieli od kliku po kilkadziesiąt lat. Osoby biorące udział w wydarzeniu były bardzo zaangażowane w przeprowadzane zajęcia oraz zadawały dużo pytań.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, wykładom i warsztatom towarzyszyła również dobra zabawa m.in. dzięki atrakcjom przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz serwowanej wacie cukrowej.

W wydarzeniu, na zaproszenie prezesa NRA Przemysława Rosatiego oraz przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Grzegorza Kopcia, uczestniczyli również członkowie Instytut LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zarówno Instytut LegalTech NRA jak i Komisja Doskonalenia Zawodowego planuje dalszą współpracę ze Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE, konsorcjum naukowo-dydaktycznym utworzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. Podmiot działa pod przewodnictwem dr. hab. prof. UŚ Dariusza Szostka.

Dzień przed Festynem Naukowym, 10 czerwca 2022 r. adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie z CYBER SCIENCE dotyczące współpracy w zakresie przygotowania kadr w obszarze informatyki, technologii cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. W ramach Porozumienia NRA oraz CYBER SCIENCE będą realizować wspólne projekty naukowe i dydaktyczne, konferencje, seminaria i warsztaty, opiniowania projektów aktów prawnych.

Organizatorzy dziękują wydawnictwu Wolters Kluwer oraz WPiA za wsparcie w organizacji wydarzenia.

Podkreślić również należy, iż gośćmi  wydarzenia byli tegoroczni laureaci konkursu  Legal Hackathon 2022 - Wolters Kluwer Polska.

Nauka przez zabawę przynosi najlepsze efekty, ponadto każdy dorosły ma w sobie również cząstkę dziecka, dzięki tym dwóm czynnikom imprezę należy uznać na udaną, wydarzenie połączyło pokolenia.  

Adw. Grzegorz Kopeć

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry