Przyznano odznaki „Adwokatura Zasłużonym”


Podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęto uchwałę w sprawie przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym. Uchwałę przyjęto przez aklamację.

Następnie prezes NRA adw. Andrzej Zwara wręczył odznaczenia Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym adw. Stanisławowi Kłysowi i adw. Henrykowi Rossie. W imieniu odznaczonych zmarłych adwokatów odznaczenia przyjęli: pani Teresa Budzanowska za śp. adw. Marię Budzanowską, adw. Maria Zuchowicz za śp. adw. Zdzisława Krzemińskiego i adw. Włodzimierz Łyczywek za śp. adw. Romana Łyczywka.

W imieniu odznaczonych głos zabrał adw. Stanisław Kłys, dziękując nie tylko za wyróżnienie, ale i za wsparcie, jakie otrzymywał przez wszystkie lata pracy dla samorządu i propagowanie wydarzeń kulturalnych. Dziękował szczególnie adw. Andrzejowi Zwarze, adw. Ewie Krasowskiej i adw. Mirosławie Pietkiewicz, adw. Jerzemu Ziębie i adw. Stanisławowi Estreichowi. Przypomniał też o pamiątkowej płycie - będącej hołdem pamięci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, zmarłej tragicznie w 2010 r. prezes NRA.

Następnie wręczono odznaki "Adwokatura Zasłużonym". Prezes NRA adw. Andrzej Zwara odznaczył adw. Pawła Gierasa, dziekana ORA w Krakowie, adw. Aleksandra Guta (izba krakowska), adw. Marcina Kosiorkiewicza (izba krakowska), adw. Magdalenę Maciurkiewicz (izba krakowska), adw. Barbarę Hernik-Szlantę (izba radomska), adw. Jarosława Dawida (izba częstochowska), adw. Adama Kasperkiewicza (izba częstochowska), adw. Mariusza Kostrzewskiego (izba częstochowska). Pośmiertnie Adwokatura wyróżniła odznaką Sławomira Mrożka. Odznakę w jego imieniu odebrał adw. Stanisław Kłys.

W imieniu odznaczonych przemówili adw. Kłys oraz adw. Gieras, który dziękował za wyróżnienie, wspominając o tym, jak 15 lat temu rozpoczynał pracę dla samorządu, jako jeden z najpiękniejszych dni. Podkreślił, jak ważna jest praca dla samorządu, bo jaki będzie samorząd, taka będzie cała Adwokatura. Dziękował wszystkim za pomoc i wsparcie.  


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski