Pytanie ofertowe NRA: przygotowanie WEB API i silnika CMS

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza potencjalnych oferentów do składania ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące przygotowania modułu WEB API oraz przygotowania lub dostosowania silnika CMS.

Zapytanie ofertowe dotyczy:

a) przygotowania modułu WEB API umożliwiającego dostęp dla zewnętrznych systemów IT do bazy danych rejestru adwokatów w tym dla systemu elektronicznej legitymacji adwokackiej w systemie M-Obywatel (pobierz zapytanie ofertowe API);

b) przygotowania lub dostosowania silnika CMS (content management system) do publikacji stron internetowych w sieci web dla potrzeb NRA (pobierz zapytanie ofertowe CMS).

Oferty nalezy przesyłać na adresy: sekretariat@nra.pl, dyrektor@nra.pl oraz koordynator@nra.pl

Zainteresowanych oferentów informujemy, że termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2021 roku o godzinie 16.00. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry