Raport NRA ws wykonywania przez władze polskie wyroków ETPCz

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA, przygotowała stanowisko w sprawie wykonywania przez władze polskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Pierwszy raport w tym zakresie został przedstawiony przez NRA i przesłany do Rady Europy we wrześniu 2013 roku. 

Aktualne stanowisko w sprawie wykonywania wyroków ETPCz zostało opracowane w oparciu o wiedzę i praktyczne doświadczenia polskich adwokatów, a w szczególności adwokatów będących Członkami Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Dostrzeżone problemy w zakresie wykonywania wyroków ETPCz koncentrują się wokół następujących kwestii:

-przewlekłości postępowań sądowych,

-prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony w postępowaniach w sprawach nieletnich,

-wolności zgromadzeń,

-prawa i praktyki stosowania statusu więźnia niebezpiecznego,

-prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego,

-przewlekłości tymczasowego aresztowania i jakości instancyjnej kontroli orzeczeń w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania przez polskie Sądy,

-ochrony praw reprodukcyjnych.

Informacje przedstawione w stanowisku, stanowią istotną pomoc dla Komitetu Ministrów Rady Europy w efektywnym monitorowaniu wykonywania międzynarodowych zobowiązań wynikających z członkostwa w Radzie Europy przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Raporty zostały wysłane do Komitetu Ministrów Rady Europy, do Justyny Chrzanowskiej pełnomocnik MSZ ds postępowań przed ETPCz, Danuty Przywary, prezes HFPCZ, dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. 

(czytaj raport Adamkiewicz v.Poland)

(czytaj raport Adamkiewicz v.Poland - polska wersja)

(czytaj raport Baczkowski v. Poland)

(czytaj raport Baczkowski v. Poland - polska wersja)

(czytaj raport Bak v. Poland)

(czytaj raport Bak v. Poland - polska wersja)

(czytaj raport Fusch v. Poland)

(czytaj raport Fusch v. Poland - polska wersja)

(czytaj raport Horych v. Poland)

(czytaj raport Horych v. Poland - polska wersja)

(czytaj raport Majewski v. Poland)

(czytaj raport Majewski v. Poland - polska wersja)

(czytaj raport Płonka v. Poland)

(czytaj raport Płonka v. Poland - polska wersja)

(czytaj raport Trzaska v. Poland)

(czytaj raport Trzaska v. Poland - polska wersja)

(czytaj raport Tysiąc v. Poland)

(czytaj raport Tysiąc v. Poland - polska wersja)

(czytaj list przewodni do Justyny Chrzanowskiej pełnomocnik MSZ ds postępowań przed ETPCz)

(czytaj list przewodni do dr. Adama Bodnara)

(czytaj list przewodni do prezes Danuty Przywary)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry