Raport Prezesa NRA z prac Prezydium

Publikujemy raport adw. Jacka Treli, prezesa NRA, z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

Samorząd adwokacki, do którego wszyscy należymy, to z jednej strony ponad 23 tys. adwokatów i prawie 6 tys. aplikantów adwokackich, a z drugiej strony struktury w izbach adwokackich i na poziomie ogólnokrajowym, w których realizujemy zadania powierzone przez ustawodawcę.

Te zadania, dzięki którym jesteśmy zawodem niezależnym, wymagają ponoszenia realnych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów adwokatury, organów izb i sfery administracyjnej. Dochody samorządu, to wyłącznie wpływy ze składek nas wszystkich. W obecnym, trudnym czasie, te składki mogą stanowić dla kancelarii adwokackich realne obciążenie. Dlatego w niektórych izbach obecnie następuje odroczenie pobierania tych składek, choć nie we wszystkich, z uwagi na to, że są izby, które nie mają wystarczających środków na zabezpieczenie swojej działalności.

Prezydium NRA przygotowuje program pomocy finansowej dla poszczególnych izb tak, aby możliwe było zapewnienie z jednej strony funkcjonowania organów izbowych i wykonywania przez nie zadań ustawowych, a z drugiej strony, aby organy w izbach mogły skutecznie udzielać wsparcia finansowego tym adwokatom, których kryzys dotknie najciężej. Zależy nam bardzo na tym, żebyśmy przeszli przez ten trudny czas wszyscy, żeby nikt nie musiał rezygnować z zawodu adwokata.

Oprócz sprawy powyższej, która obecnie jest najważniejsza, Prezydium NRA zajmuje się również koordynowaniem działań w izbach, które przestawiają się na inne formy pracy dydaktycznej z aplikantami adwokackimi. W dużej części izb zostało to już wdrożone we własnym zakresie, jednak są też izby, które będą korzystać z propozycji przedstawionych przez komisję kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA i Prezydium NRA.

Na stronie adwokatura.pl znajduje się przygotowany przez adw. Henryka Stablę, skarbnika NRA i adw. Bartosza Przeciechowskiego, członka NRA, informator dotyczący zarówno kwestii związanych z pomocą przewidzianą w ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej także dla adwokatów, jak i dotyczący sposobów funkcjonowania sądów, biegu terminów w poszczególnych rodzajach spraw. Będziemy ten informator uaktualniać, liczymy także na Państwa uwagi. http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/aktualizacja-komunikatu-ws-opracowania-przepisow-nowelizacji-specustawy/

W najbliższym tygodniu na posiedzeniu Prezydium NRA omówimy projekt rozwiązań legislacyjnych, dotyczących aplikantów adwokackich, którzy w tym roku nie mogli przystąpić do egzaminu, będziemy chcieli przedłużyć ich status aplikanta adwokackiego, rozstrzygnąć kwestie kosztów egzaminu, a także inne postulowane przez aplikantów sprawy. Projekt legislacyjny skierujemy do ministerstwa sprawiedliwości, aby został przedstawiony jako kolejna nowelizacja do specustawy. Niestety, w pierwszej nowelizacji nie znaleziono miejsca na nasze postulaty.

W uzgodnieniu z ministerstwem sprawiedliwości, przekazałem do dziekanów prośbę o organizowanie w izbach nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej w sposób zdalny, przy zachowaniu dotychczasowych zasad wynagradzania.

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium NRA postanowiło przeznaczyć 100 tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego. Środki zostaną przekazane w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską i krajowym konsultantem ds. chorób zakaźnych.

Życząc wszystkim zdrowia i siły,

adw. Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry