Raport Prezesa NRA z prac Prezydium

Publikujemy raport adw. Jacka Treli, prezesa NRA, z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

 

Podobnie jak w ubiegły piątek, taki i teraz chciałbym poinformować Was o działaniach Prezydium NRA w mijającym tygodniu.

Prezydium NRA zebrało się we wtorek, 24 marca, i obradowało zdalnie, w formie wideokonferencji.

Omówiliśmy sprawy najważniejsze z punktu widzenia wykonywania zawodu, a także dotyczące wykonywania ustawowo określonych zadań samorządowych. Rozdzielone zostały pomiędzy poszczególne osoby zadania do wykonania do dnia kolejnego posiedzenia, które zaplanowaliśmy na 31 marca.

Przede wszystkim uczestniczymy, w sposób maksymalnie możliwy, biorąc pod uwagę sytuację epidemii i przyspieszony tryb legislacyjny, w opracowywaniu rozwiązań ustawowych – nowelizacji specustawy z 2 marca 2020 r.

Współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Rozwoju w kwestiach dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak też w kwestiach pakietu antykryzysowego dla mikroprzedsiębiorców. Przedstawiliśmy nasze propozycje dotyczące składania pism procesowych, doręczeń, zawieszania biegu terminów, katalogu tzw. spraw pilnych. Część zaproponowanych obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązań jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Niektóre z naszych postulatów nie zostały uwzględnione. Będziemy je przedstawiać w toku prac parlamentarnych. Złożyliśmy je do posłów adwokatów. Będziemy aktywni także w pracach w Senacie.

W dalszym ciągu prowadzimy uzgodnienia z ubezpieczycielem w sprawie obniżenia składek OC. Liczymy na uzyskanie istotnych ulg, ale na tę chwilę nie mogę nic więcej powiedzieć.

Wystąpiłem do Ministra Sprawiedliwości o spowodowanie pilnych wypłat przez sądy wszystkich zaległych wynagrodzeń z tytułu urzędówek.

Przygotowujemy zasady wsparcia finansowego izb adwokackich z budżetu NRA, w celu udzielania przez rady okręgowe pomocy adwokatom z danych izb, którzy takiej pomocy będą potrzebowali, aby nie byli zmuszeni zamykać kancelarii.

Sprawa aplikantów jest naszą szczególną troską. Adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, przygotował pilotażowy program wirtualnej sali wykładowej. Program został już przetestowany w Izbie Pomorskiej. Będziemy zachęcać do jego wprowadzania w pozostałych izbach. Szczegóły przekażemy w przyszłym tygodniu.

Sprawa statusu aplikantów adwokackich, którym odwołano termin egzaminu, zasady ogłoszenia o nowym terminie, kwestie urlopów naukowych przed egzaminem – wszystkie te postulaty aplikantów są popierane. Jeżeli nie uda się tego wprowadzić w obecnej nowelizacji specustawy, zrobimy wszystko, aby - w interesie aplikantów - przeprowadzić mini specustawę, uwzględniającą te postulaty.

Na zakończenie, chcę podziękować wszystkim, którzy angażują się w ostatnim czasie w nasze wspólne sprawy. Dziękuję adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy zadeklarowali pomoc prawną w akcji „Adwokaci służbie zdrowia”. Inicjatywa ta spotkała się z uznaniem mediów oraz wielką wdzięcznością środowiska medycznego. Dziękuję w szczególności wszystkim dziekanom, którzy organizują pracę samorządu w swoich izbach i dbają o zapewnienie możliwie spokojnego przetrwania tych trudnych czasów.

Adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry