Reakcja Adwokatury Polskiej na napaść Rosji na Ukrainę


W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zwołano 24 lutego 2022 r. nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

NRA podjęła przez aklamację uchwałę, w której stanowczo potępiła agresję militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz zaapelowała do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu przerwanie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz zmierzających do niezwłocznego zakończenia konfliktu zbrojonego.

NRA zaapelowała również do władz RP o podjęcie wszelkich niezbędnych i koniecznych działań, w tym wynikających z prawa międzynarodowego, których celem będzie stworzenie systemowej pomocy dla osób dotkniętych skutkami działań wojennych.

Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do adwokatów i aplikantów adwokackich o zaangażowanie w pomoc prawną oraz humanitarną na rzecz osób dotkniętych skutkami działań wojennych, organizowaną i koordynowaną przez organy Adwokatury oraz organy izb adwokackich, a także o udzielanie indywidualnego wsparcia ofiarom konfliktu wojennego.

W uchwale NRA zwraca się także do środowiska prawniczego w Polsce o udzielenie wsparcia ofiarom działań wojennych wywołanych przez Federację Rosyjską na terenie niepodległej Ukrainy.

Adwokatura Polska wyraziła solidarność z obywatelami Ukrainy, a także wszystkimi ofiarami tej wojny.

W osobnej uchwale Adwokatura Polska wyraziła solidarność z Adwokaturą Ukraińską oraz zadeklarowała gotowość niesienia pomocy. Uchwała została podjęta przez aklamację.

Podczas posiedzenia NRA omówiono też systemowe działania organów Adwokatury i organów izb adwokackich w związku z zaistniałą sytuacją. Adwokaci podkreślali konieczność koordynacji pomocy prawnej. Zdecydowano o przygotowaniu instrukcji dla adwokatów z zakresu pomocy prawnej uchodźcom.

Zwrócono uwagę na konieczność zmian prawnych związanych ze zmianą sposobu wydawania wiz do Polski dla obywateli Ukrainy. Obecnie są one wydawane w polskich konsulatach na terenie Ukrainy, zdaniem adwokatów powinny być wydawane na terytorium Polski. Prezes NRA zwróci się w tej sprawie do władz państwowych.

NRA postanowiła również nawiązać współpracę z ambasadą ukraińską, środowiskami ukraińskimi na terenie Polski, organizacjami pozarządowymi, a także z wydziałami filologii ukraińskiej polskich uczelni wyższych, w celu wsparcia tłumaczenia pomocy prawnej. W dalszej kolejności Adwokatura nawiąże również współpracę z ośrodkami pomocy uchodźcom. Ponadto NRA postanowiła zorganizować zbiórkę dla dzieci z Ukrainy.

Czytaj uchwałę nr 45/2022
Czytaj uchwałę nr 46/2022

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry