Reakcja NRA na samodzielnie ustalenie list obrońców z urzędu przez Prezesa SO w Opolu

Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwiła się działaniom prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, który samodzielnie ustalił listę adwokatów z urzędu, wbrew protestom ORA w Opolu. W ramach protestu wobec niskich i nie podnoszonych od lat stawek za pomoc prawną udzielaną z urzędu, opolska Rada Adwokacka nie przekazała prezesom właściwych sądów wykazów obrońców deklarujących gotowość świadczenia pomocy prawnej oskarżonych z urzędu (tzw. listę A i B).

Nieprzekazanie list obrońców z urzędu było zgodne z  Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej z dnia 25.06.2015 r., ustalającą formę akcji protestacyjnej.  O działaniach prezesa Sądu Okręgowego w Opolu oraz reakcji NRA, powiadomił w komunikacie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, adw. Cezary Goryszewski. 

(zobacz Komunikat

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry