Reakcja Prezydium NRA na odwołanie sędziego Juszczyszyna

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie odwołaniem sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

- Tryb i czas, w jakim Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu z delegacji może wskazywać, że stanowiła ona reakcję na postanowienie Sądu nakazujące Kancelarii Sejmu przesłanie informacji dotyczących list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa – czytamy w uchwale. Prezydium tłumaczy, że czynności wykonane przez sąd w ramach prowadzonego postępowania stanowią istotę wymiaru sprawiedliwości i pozostają pod konstytucyjną ochroną.

Prezydium przypomina, że wykładnia i stosowanie prawa w ramach postępowania przed sądem należy do wyłącznej kompetencji sądu i rozciąga się zarówno na regulacje stanowiące elementy wewnętrznego porządku prawnego, jak i prawo Unii Europejskiej oraz ratyfikowane konwencje międzynarodowe.

- Wszelkie próby wpływania przez przedstawicieli władzy wykonawczej na działalność orzeczniczą sądu traktować należy jako naruszenie Konstytucji i prawa Unii Europejskiej. – napisało Prezydium NRA w uchwale.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry