Red. Tomasz Pietryga laureatem nagrody „Złota Waga”

Red. Tomasz Pietryga, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, został laureatem nagrody przyznawanej dziennikarzom przez Adwokaturę Polską „Złota Waga”. Wyróżniono go za wszechstronne kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

Gości przywitał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Powiedział, że tegoroczny Laureat został uhonorowany za swój wkład w edukację społeczeństwa w kwestiach związanych z prawem i praworządnością. Wsparcie środowiska dziennikarskiego w edukacji prawnej jest cenne dla Adwokatury, która ze swojej strony angażuje się w takie akcje, jak Tydzień Konstytucyjny, Tydzień Pomocy Prawnej Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i w lokalne akcje prowadzone lub wspierane przez okręgowe rady adwokackie. Prezes NRA podkreślał, że ważne jest, by wskazywać społeczeństwu, że warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Badania pokazują, że zaledwie 38 proc. społeczeństwa polskiego korzysta i poszukuje pomocy prawnej, a tylko znikoma część korzysta z pomocy sądowej.

Adw. Jacek Trela przypomniał też, że Adwokatura Polska obchodzi jubileusz 100-lecia i w ramach obchodów podejmuje inicjatywy, których celem jest pokazanie roli adwokatów w społeczeństwie. Temu m.in. poświęcony był konkurs na esej dla uczniów, który wygrała uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Poznania za pracę przybliżającą postać adw. Stanisława Hejmowskiego.

Prezes NRA podziękował jeszcze raz laureatowi za jego pracę, podkreślając, że środowisko adwokackie ceni jego krytycyzm nasączony obiektywizmem. Zachęcał też, by ta nagroda nie była powodem dawania taryfy ulgowej adwokatom podczas wywiadów.

Laudację przeczytał adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. 

(czytaj laudację)

Red. Pietryga podziękował za wyróżnienie, podkreślając, że to dla niego zaszczyt. Wspominał swoje pierwsze spotkania w zawodzie z adwokatami, gdy prezesem NRA był adw. Stanisław Rymar. Przy pierwszym spotkaniu podziwiał sposób, w jaki wysławiają się adwokaci i nabrał przekonania, że zawód adwokata jest niezwykły, że to nie tylko profesja, ale coś, co wypełnia życie. – Dziś mamy różne spojrzenia na rzeczywistość, ale szacunek pozostał – podkreślił. Dodał, że jego brat miesiąc temu został adwokatem. Zapewnił, że dołoży starań, by nadal prowadzić głęboką debatę o państwie i prawie.

Prezes Trela przypomniał, że pomysłodawcami nagrody „Złota Waga” są Stanisław Rymar, Agnieszka Metelska i śp. Stanisław Mikke. Na sali obecni byli sędzie TK Stanisław Rymar i adw. Metelska, która podzieliła się wspomnieniem dnia, w którym powstała idea przyznawania nagrody dziennikarzom. Nazwa nagrody to pomysł pani mecenas.

Wyróżnienie przyznawane przez Adwokaturę Polską otrzymali dotychczas redaktorzy: Marta Piątkowska, Jan Ordyński, Anna Godzwon, Stanisław Podemski, ks. Remigiusz Sobański, Monika Olejnik, Maciej Iłowiecki, Małgorzata Ziętkiewicz, Wojciech Tumidalski, Ewa Usowicz, Krzysztof Sobczak, Piotr Pytlakowski, redaktor Jadwiga Sztabińska, red. Małgorzata Mikulska-Rembek, red. Bogusław Chrabota, Ewa Ivanova i Anna Krzyżanowska.

W ubiegłym roku statuetkę otrzymał red. Łukasz Starzewski.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry