Red. Tomasz Skory laureatem Złotej Wagi 2019


Tegorocznym laureatem Złotej Wagi - nagrody przyznawanej od 2005 roku przez Adwokaturę Polską dziennikarzom - został red. Tomasz Skory. Uroczysta Gala odbyła się 26 czerwca w Warszawie.

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, powitał gości, a szczególnie sędziego TK Stanisława Rymara, byłego prezesa NRA, który współtworzył nagrodę Złotej Wagi razem z adw. Agnieszką Metelską i śp. adw. Stanisławem Mikke.

Prezes przypomniał, że Adwokatura uważa, iż istotą dziennikarstwa, które zajmuje się tematyką prawniczą, jest wiedza o prawie i zasadach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz rzetelność. Adw. Trela zwracał uwagę, że dziennikarstwo jest szczególnie ważne w kształtowaniu świadomości społecznej. Ostatnie lata pokazały, że to właśnie dzięki dziennikarzom duża część społeczeństwa rozumie co to znaczy niezależny sąd i niezawisły sędzia.

Prezes NRA przypomniał również najnowszy wyrok TSUE, który upewnił nie tylko prawników, ale i ludzi mediów, że krytyka zmian w wymiarze sprawiedliwości była słuszna, a wprowadzane zmiany naruszały europejski system wartości. Podkreślił, że każdy kraj członkowski UE może kształtować swój wymiar sprawiedliwości, ale nie może przy tym naruszać podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Podkreślił wagę niezależności sądu, niezawisłości i nieusuwalności sędziów, bo tylko sędzia, który nie obawia się restrykcji, będzie dobrze wypełniał swoją rolę.

Prezes Trela, oprócz słów gratulacji i wdzięczności skierowanych do Laureata, podziękował poprzednim laureatom Złotej Wagi, szczególnie tym obecnym na sali, za ich wkład w upowszechnianiu wiedzy o prawie i praworządności.

Laudację dla red. Tomasza Skorego przeczytał adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, podkreślając, że Adwokatura Polska, przyznając nagrodę Złotej Wagi, wyraża wdzięczność i szacunek za codzienną pracę oraz kształtowanie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

(czytaj laudację dla red. Tomasza Skorego)

Adw. Dębowski zachęcał też laureata oraz innych dziennikarzy do zainteresowania się tematem przeprowadzanych właśnie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego.

Red. Tomasz Skory dziękując za wyróżnienie przyznał, że w swojej pracy czuje się jak tłumacz, wyjaśniający odbiorcom zawiłości świata prawniczego. Podziękował prawnikom, którzy pomagają mu w codziennej pracy, kolegom z redakcji RMF FM za wsparcie, a także swojej żonie za cierpliwość i zrozumienie. Mówił także, że w ostatnich latach środowiska prawnicze i dziennikarskie znacznie się zbliżyły, oba łączy konieczność posiadania zaufania społecznego i poczucie zobowiązania wobec obywateli, którym należy się informacja przekazywana w sposób obiektywny, rzetelny i przystępny.

Zapewnił, że będzie się starał sprostać oczekiwaniom w dalszej pracy.

Na uroczystości obecni byli m.in. adw. Andrzej Siemiński, adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy ORA w Warszawie, lauraci Złotej Wagi lat poprzednich i dziennikarze.

Dotychczas Złotą Wagę otrzymali:

Marta Pionkowska, Jan Ordyński, Anna Godzwon, Stanisław Podemski, ks. Remigiusz Sobański, Monika Olejnik, Maciej Iłowiecki, Małgorzata Ziętkiewicz, Wojciech Tumidalski, Ewa Usowicz, Krzysztof Sobczak, Piotr Pytlakowski, Jadwiga Sztabińska, Małgorzata Mikulska-Rembek, Bogusław Chrabota, Ewa Ivanova, Anna Krzyżanowska, Łukasz Starzewski, Tomasz Pietryga, Tomasz Skory.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry