Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Mediacyjnej


W dniach 3-4 czerwca br. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Tematem konferencji była „Profesjonalizacja zawodu mediatora i mediacji”.

Konferencja zgromadziła wielu uczestników zarówno tych obecnych na sali jak i uczestniczących w transmisji on-line. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem w mediach społecznościowych oraz zostało odnotowana jako ciekawe i bardzo merytoryczne przez środowisko mediacyjne zarówno prawnicze jak i pozaprawnicze.

Za zorganizowanie konferencji podziękowania należą się organizatorom zarówno z ramienia Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej tj. adw. dr Agnieszce Zemke – Góreckiej, jak i z ramienia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, w tym adw. dr Katarzynie Golusińskiej.

Na konferencji poruszane były tematy związane między innymi z projektem Krajowego Rejestru Mediatorów. Do szeroko dyskutowanych tematów należały także kwestie związane z kwalifikacjami mediatorów, stałym podnoszeniem kompetencji, elementami współpracy mediatorów z sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości. Poruszono temat zasadności, czy też potrzeby przygotowania ustawy o zawodzie mediatora. Podniesiony został także ważny temat związany z wynagradzaniem mediatorów i stawek za przeprowadzenie mediacji – wskazywano na konieczność zmian w tym zakresie.

Prelegenci zwracali również uwagę na zasadność kształcenia studentów z zakresu mediacji i innych metod ADR na studiach I stopnia jak i na studiach podyplomowych oraz na potrzebę rozpowszechniania wiedzy o mediacji wśród społeczeństwa.

Znaczną grupę prelegentów stanowili mediatorzy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członkowie Rady Konsultacyjnej Centrum.

 

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

Członkini Rady Konsultacyjnej CM przy NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski