Relacja z posiedzenia Komisji doskonalenia zawodowego

Posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA odbyło się 10 maja. Spotkanie prowadził adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący komisji, gościnnie udział wzięli adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. dr Agnieszka Zemke – Górecka, wiceprezes NRA.

Omówione zostały wnioski ze spotkania kierowników doskonalenia zawodowego, które miało miejsce 16 kwietnia 2021 r., przedyskutowano koncepcje i plany szkoleń zarówno w okresie trwającej obecnie pandemii, jak i formułę szkoleniową już po zniesieniu ograniczeń w zakresie szkoleń i konferencji.

Komisja zdecydowała się pełnić rolę uzupełniającą i wspierającą dla formuły szkoleniowej przyjętej przez sekcje tematyczne i sekcje praktyków prawa działające już lub powstające w poszczególnych Izbach oraz izbowe komisje doskonalenia zawodowego.

Dostrzeżono zasadność koordynowania tematyki szkoleń między izbami i rozważano możliwość udostępniania szkoleń izbowych dla członków innych izb.

Komisja wskazała na potrzebę stworzenia jednolitego zasobu sprawdzonych wykładowców i podjęła kroki celem przygotowania takiej listy. Lista wykładowców ma ułatwiać wybór tematów szkoleń i odpowiednich wykładowców do ich przeprowadzenia przez kierowników doskonalenia zawodowego/przewodniczących komisji doskonalenia zawodowego w Izbach.

Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA planuje przygotowanie szeregu pakietów szkoleniowych, które umożliwiać mają uczestnikom nabycie kompleksowej wiedzy w danym temacie, obejmującej różne uzupełniające się dziedziny prawa, a dotyczące danego zagadnieniu. 

Komisja podjęła decyzję aby pozostawać w bieżącym kontakcie z Komisją Legislacyjną, tak aby śledzić  nadchodzące zmiany legislacyjne i być w stanie z wyprzedzeniem przygotować ofertę doskonalenia zawodowego dającą możliwość przygotowania się adwokatkom i adwokatom do nadchodzących zmian.

Jednocześnie Komisja widzi konieczność cyklicznego spotykania się komisji z kierownikami doskonalenia zawodowego/przewodniczącymi komisji doskonalenia zawodowego z Izb celem stałego monitorowania bieżących potrzeb szkoleniowych i uzupełniania oferty szkoleniowej w izbach. 

Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry