Relacja z posiedzenia plenarnego NRA 24 lutego

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w trybie online 24 lutego 2021 r. Przyjęto uchwały dotyczące organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w dwóch częściach: sprawozdawczo-wyborczej w marcu br. i programowej we wrześniu br.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła projekt sprawozdania z kadencji 2016-2020. 

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w przedmiocie zmiany trybu obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zakreślenia terminu na zgłaszanie propozycji uchwał oraz kandydatów na stanowiska i do organów.

Uchwała - którą zreferował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA - określa daty i formę odbywania KZA. Zjazd podzielony został na dwie części – sprawozdawczo-wyborczą, która odbędzie się w trybie zdalnym 19-21 marca 2021 r. oraz programową, którą zaplanowano na 17-19 września 2021 r. w trybie stacjonarnym w Bydgoszczy, o ile stan epidemiologiczny na to pozwoli.

W związku z przesunięciem terminu wyborów samorządowych w izbie toruńskiej na 14 marca br., co oznacza wybór delegatów z tej izby w terminie krótszym niż 21 dni przed KZA, Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę zmieniającą Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Wprowadzone zmiany pozwolą odbyć Zjazd w ustalonym wcześniej terminie 19-21 marca. Uchwałę zreferował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła projekt porządku obrad KZA.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła również uchwały rekomendujące do Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym następujące osoby: Wojciecha Hermelińskiego, Jacka Taylora, adw. Aleksandrę Przedpełską, adw. Włodzimierza Łyczywka, adw. Edwarda Rzepkę, adw. Rajmunda Żuka i adw. Andrzeja Banaszkiewicza. Wnioski przedstawił adw. Andrzej Zwara, referując przebieg posiedzenia Kapituły w dniu 22 lutego br., w obradach której wzięli udział adw. Zwara, adw. Andrzej Dzięcioł, adw. Stanisław Kłys i adw. Andrzej Siemiński.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zreferowali sprawozdania z pracy kierowanych przez siebie organów Adwokatury.

Sprawy finansowe omówił adw. Henryk Stabla, Skarbnik NRA. NRA przyjęła uchwałę, zmieniającą zapisy kilku uchwał w temacie badań sprawozdań finansowych. 

Podczas posiedzenia NRA powitano nowo wybranych dziekanów i pożegnano dziekanów, którzy zakończyli swoje kadencje. Prezes NRA adw. Jacek Trela podziękował też członkom Naczelnej Rady Adwokackiej za pracę w kadencji 2016-2021.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry