Relacja z posiedzenia plenarnego NRA


Posiedzenie plenarne NRA odbyło się 22 października br. w Warszawie. NRA przyjęła uchwałę o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich, podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do Krajowego Zjazdu Adwokatury o nadanie odznaczenia „Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym”, a także przyjęto projekt sprawozdania kadencyjnego NRA i porządek obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka uczciła minutą ciszy zmarłego Andrzeja Wajdę, który w 2006 r. otrzymał od NRA odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, omówił prace Prezydium NRA z ostatnich trzech miesięcy. Przypomniał m.in., że NRA w ostatnich miesiącach dofinansowała cenne publikacje: Wspomnienia adwokata i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - Aleksandra Mogilnickiego oraz prace Carla Schmitta i Gustawa Radbrucha.

Adw. Maciej Łaszczuk z kolei poinformował, że NRA dofinansowała również wydanie książki Franza Neumanna „BEHEMOT. Narodowy Socjalizm. Ustrój i funkcjonowanie 1933 – 1944”.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że 2 i 18 października br. weszły w życie dwa rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy z urzędu. Zaproponował, aby NRA wystąpiła ze skargą konstytucyjną, a następnie przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

NRA podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Krajowemu Zjazdowi Adwokatury przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym: adw. Stanisławowi Kłysowi i adw. Henrykowi Rossie oraz pośmiertnie: adw. Marii Budzanowskiej, adw. dr. Zdzisławowi Krzemińskiemu oraz adw. Romanowi Łyczywkowi.

Tego dnia Naczelna Rada Adwokacka przyjęła sprawozdanie kadencyjne organów adwokatury kadencji 2013-2016, a także przyjęła projekt porządku obrad KZA.

Adw. Rafał Dębowski zwrócił uwagę, że ze względu na zaplanowaną transmisję KZA oraz wymogi  Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich należy zmienić treść uchwały dotyczącej zwołania Zjazdu. NRA podjęła uchwałę, w której postanowiła zmienić treść Uchwały Nr 46/2015 NRA z dnia 13 listopada 2015 roku poprzez dodanie zdania w drugim akapicie o treści: „Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że przebieg obrad XII Krajowego Zjazdu Adwokatury będzie transmitowany za pomocą obrazu i dźwięku za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej”.

Następnie adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, złożyła sprawozdanie z pracy rzecznika dyscyplinarnego, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił sprawozdanie z pracy WSD. 

Było to ostatnie posiedzenie plenarne NRA w tej kadencji. Adw. Andrzej Zwara podziękował za wspólne lata pracy. Na zakończenie członkowie NRA wykonali pamiątkowe zdjęcie. Po posiedzeniu adwokaci zostali zaproszenie do biura NRA na prezentację wyremontowanego lokalu.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry