Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Baranowie koło Poznania. Dyskutowano m.in. na temat aplikacji adwokackiej, projektu wizerunkowego „Zajrzyj do adwokata”, obchodów stulecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz zatwierdzono wykonanie budżetu za rok 2017 i przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2018.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Przedstawiciele samorządu reprezentowali adwokaturę za granicą. Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział 23 marca w posiedzeniu stałego komitetu CCBE w Wilnie oraz nadzorował przygotowanie delegacji Adwokatury do wizyty studyjnej zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli i Luksemburgu, która odbyła się w tym samym czasie. Prezes Trela poinformował również, że w marcu, w imieniu NRA, prezes i skarbnik NRA podpisali porozumienie dotyczące tłumaczeń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Porozumienie podpisali też rzecznik praw obywatelskich - dr Adam Bodnar, przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz siedmiu kancelarii prawnych. Ponadto Prezes NRA wziął udział w zgromadzeniu ogólnym Sądu Najwyższego, gdzie miał wystąpienie. Adw. Jacek Trela przekazał również informację, że przedstawiciele NRA brali udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta dotyczącym zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Odbyły się także spotkania Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, na których omawiano projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Porozumienie postuluje m.in. wydłużenie czasu do wniesienia apelacji i wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego w sprawach gospodarczych. Ponadto prezes NRA poinformował, że toczą się prace Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Dotyczą one między innymi projektu wprowadzenia zmian w przepisach o realnym uprawnieniu zatrzymanego do adwokata, od chwili zatrzymania.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, dodał, że podczas posiedzenia komitetu stałego CCBE w Wilnie odbyła się debata poświęcona sytuacji wymiaru sprawiedliwości i wolnych zawodów. Ponadto prawnicze organizacje międzynarodowe bacznie obserwują sytuację w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o potrzebie prac nad systemem informatycznym. Zapowiedział, że wkrótce odbędzie się spotkanie informatyczne dla przedstawicieli ORA.

W kolejnym punkcie posiedzenia adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko przedstawiła założenia projektu wizerunkowego „Zajrzyj do adwokata”. Projekt o charakterze edukacyjno-wizerunkowym miałby formę wkładki do jednego z ogólnopolskich dzienników oraz stronę internetową i social media. Przedsięwzięcie miałoby wpisywać się w obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Naczelna Rada Adwokacka upoważniła Prezydium NRA do wdrożenia projektu „Zajrzyj do adwokata”.

Adw. prof. Piotr Kardas przedstawił założenia zmian w szkoleniu aplikacji adwokackiej. NRA uchwaliła dokument przygotowany przez komisję kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA we współpracy z adw. prof. Piotrem Kardasem i adw. prof. Maciejem Gutowskim. (czytaj modelowe zalożenia aplikacji adwokackiej)  

Adw.  Tomasz Jachowicz, członek  Prezydium NRA, przedstawił propozycję zmiany w regulaminie postępowania mediacyjnego Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zmiana upoważnia aplikantów adwokackich do udziału w szkoleniach mediacyjnych i uzyskaniu certyfikatu mediatora. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwałę)

Adw. Rafał Dębowski poinformował o realizacji planów związanych z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Obecnie twa konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klas siódmych szkół podstawowych. Adwokatura włączyła się w projekt Objazdowego Festiwalu Watch Docs – w kilkudziesięciu miastach w Polce, po projekcjach filmów o tematyce dotyczącej praw człowieka, adwokaci biorą udział w dyskusjach. W czerwcu otwarta zostanie wystawa „Adwokaci w Służbie Ojczyźnie” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przez cały rok na stronie adowkatura.pl i na facebooku NRA pojawiają się informacje związane z historią Adwokatury. Trwają prace nad wdrażaniem kolejnych projektów.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2017, a także preliminarz budżetowy na rok 2018. Z kolei adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie WKR z wykonania budżetu oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2018.

Członkowie NRA dyskutowali nad budżetem na 2018 rok. W wyniku tej dyskusji NRA przyjęła budżet w wersji zaproponowanej przez Prezydium NRA. 

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła informację dotyczącą przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej. Zaznaczyła, że nie wszystkie izby przesyłają informacje o takich przypadkach do NRA lub przesyłają niepełne. Z przekazanych w ubiegłym roku danych wynika, że w roku 2017 było 97 przypadków naruszenia tajemnicy adwokackiej. Złożyła też relację ze spotkania eksperckiego z dnia 14 marca br. na temat tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele NRA, biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, przedstawił realizację programu partnerskiego dla adwokatów oraz założenia na kolejne działania.

Adw. Jacek Trela poinformował, że w najbliższym czasie planowane są spotkania członków Prezydium NRA z aplikantami adwokackimi w lokalnych grupach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry