Relacja z posiedzenia plenarnego NRA


Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 14-15 czerwca  2019 r. w Łodzi. Omówiono zarys kampanii wizerunkowej NRA, prace nad zmianami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz sprawę wynagrodzeń za prowadzenie spraw z urzędu. Naczelna Rada Adwokacka omówiła także tematy związane z tajemnicą adwokacką oraz przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

Gościem posiedzenia plenarnego była Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Zaprosiła adwokatów do częstego odwiedzania Łodzi. Prezes NRA – adw. Jacek Trela wręczył prezydent miasta ostatnią publikację z cyklu Biblioteka Palestry - „Kantorowicz” autorstwa prof. Jerzego Zajadły.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA z ostatnich trzech miesięcy. Zdał relację z Kongresu Prawników Polskich. Zwrócił uwagę na wizytę i wystąpienie podczas Kongresu tureckiego sędziego na uchodźctwie, który mówił o dramatycznych wydarzeniach w wymiarze sprawiedliwości w Turcji. Prezes NRA poinformował o aktywności NRA na arenie międzynarodowej, wspomniał, że w lipcu planowane jest spotkanie z szefem American Bar Association. Adw. Trela przypomniał, że NRA wydała stanowczą opinię w sprawie nowelizacji kpc. Adwokatura walczy o przyzwoitą legislację, aby zmiany te nie utrudniały obywatelom dostępu do sądu.

Następnie adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z prac. Sprawozdanie z prac złożył również adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

NRA omówiła temat organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury. Dyskutowano nad miejscem, w któtym ma się odbyć Zjazd. Oferty złożyły izba adwokacka w Warszawie i Łodzi. Po dyskusji postanowiono podjąć decyzję na następnym posiedzeniu, po ustaleniu szczegółów finansowych.

Przedstawiciele firmy public relations przedstawili zarys kampanii wizerunkowej. Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała temat, a następnie przyjęła koncepcję kampanii.

Propozycje zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu przedstawili adw. prof. Jacek Giezek, przewodniczący komisji etyki przy NRA oraz adw. dr Michał Synoradzki.

NRA przyjęła uchwałę, w której negatywnie oceniła przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. (czytaj więcej)

Adw. Przemysław Rosati poinformował o pracach nad obywatelską inicjatywą ustawodawczą.

Adw. Marek Mikołajczyk przedstawił projekt zmian rozporządzenia o kosztach za sprawy z urzędu. NRA przyjęła uchwałę, w której wnioskuje do Ministra Sprawiedliwości o dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu na zasadach opracowanych przez NRA. (czytaj więcej)

Adw. Maciej Łaszczuk przedstawił stan prac nad regulaminem wykonywania zawodu.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zdała sprawozdanie z przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej.

Posiedzeniu plenarnemu NRA w Łodzi towarzyszyły uroczystości jubileuszowe 70-lecia Izby Adwokackiej w Łodzi. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski