Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

14 listopada 2020 roku, za pośrednictwem videokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje nt. stanu prac legislacyjnych w sprawie zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Przypomniał, że powołano zespół, który ma opracować zmiany w regulaminie odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury dotyczące możliwości odbywania zgromadzeń i KZA zdalnie. Sekretarz NRA przedstawił również wniosek ORA w Warszawie o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. Następnie członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej przedyskutowali poruszony temat. Podjęto decyzję, że efekty prac zespołu opracowującego zmianę regulaminu zostaną wkrótce przedstawione Prezydium NRA, a następnie Prezydium zwoła nadzwyczajne posiedzenie plenarne NRA.

Adw. Marek Mikołajczyk, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA, omówił przygotowany przez komisję dokument dotyczący strategii marki Adwokat. NRA podjęła uchwałę przyjmującą dokument.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA, przedstawił opracowane przez komisję propozycje zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, poinformował o konieczności wybrania audytora dokumentacji finansowo-księgowej NRA za 2020 rok. NRA podjęła uchwałę w tej sprawie.

Skarbnik NRA poinformował też o potrzebie przyjęcia uchwały w sprawie diet samorządowych. Uchwała ze stycznia tego roku przewidywała przyznawanie diet do końca listopada, w związku z przewidywanym na ten miesiąc Krajowym Zjazdem Adwokatury i wyborem nowych władz. Skarbnik NRA zaproponował podjęcie uchwały, na podstawie której będzie możliwość przyznania diet do końca tego roku. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Ponadto NRA omówiła propozycję ministerstwa sprawiedliwości dla sądów powszechnych, aby pracowały w trybie dwuzmianowym.

Podczas posiedzenia plenarnego NRA adw. Jacek Trela, prezes NRA złożył sprawozdanie z pracy Prezydium NRA w ostatnich dwóch miesiącach. Sprawozdania z działalności złożyli również adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski