Relacja z posiedzenia Prezydium NRA - 10 marca 2022

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 10 marca br.      

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zrelacjonował działania dotyczące koordynowania pomocy prawnej dla uchodźców, podkreślił, że każda izba jest zaangażowana w pomoc. Prezes poinformował też, że odbywają się cyklicznie szkolenia specjalistyczne dla adwokatów, w planach są kolejne m.in. dotyczące zatrudniania Ukraińców. Przygotowana jest także opinia dotycząca specustawy w sprawie uchodźców z Ukrainy.

Prezes NRA przedstawił sprawy finansowe, a następnie Prezydium NRA podjęło stosowne decyzje.

Prezes NRA przedstawił również sprawy osobowe. Prezydium NRA podjęło uchwały w tej sprawie.

Prezydium NRA omówiło projekt uchwały w sprawie korzystania przez członków Adwokatury z mediów społecznościowych. Projekt zostanie przedstawiony członkom Naczelnej Rady Adwokackiej podczas posiedzenia plenarnego NRA.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Komisji Praw Człowieka NRA. Na wniosek adw. Pawła Sawickiego, odwołano go ze składu Komisji.

Gościem Prezydium NRA była adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Poinformowała, że brała udział w posiedzeniu komisji sejmowej, która dyskutowała nad petycją dotyczącą pomysłu powołania aplikacji uniwersyteckiej. Komisja przekaże dezyderat do ministerstwa sprawiedliwości z pytaniem, jak resort ocenia tę propozycję.

Adw. Kulińska poinformowała, że komisja pracowała również nad petycją NRA w sprawie doręczania przesyłek pocztowych poleconych do skrzynek pocztowych. Postulowana zmiana ma wyłączyć przesyłki kierowane do adwokatów zakresie działalności zawodowej z możliwości umieszczania ich w skrzynkach. Petycja została przekazana do pierwszego czytania w Sejmie.

Pani Dyrektor adw. Dorota Kulińska omówiła również pracę Instytutu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i udziału adwokatów w sprawach z urzędu. Instytut planuje konsultacje w środowisku adwokackim dotyczące ukształtowania oczekiwanego i docelowego systemu organizacyjnego świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Dodała, że została uruchomiona zakładka „Interwencje Instytutu”, w celu zgłaszania przez adwokatów pomysłów, uwag i wniosków w sferze legislacyjnej. Poinformowała, że Instytut przeprowadził ankietę nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, wpłynęło dużo odpowiedzi. Dyrektor Instytutu poinformowała też, że planuje konferencję dotyczącą nieodpłatnej pomocy prawnej. Prezydium podczas dyskusji podnosiło kwestie zaniżonych stawek za pomoc prawną z urzędu i zdecydowało, aby problem ten konsekwentnie nagłośniać, tak aby uwypuklać znaczenie stawek dla obywateli.

Prezydium NRA omówiło stanowisko opracowane przez Komisję ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w sprawie projektu z dnia 2 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komisja zwraca uwagę na nierówne traktowanie obywateli Ukrainy i obywateli innych narodowości, którzy opuszczają teren Ukrainy, a także obywateli Białorusi opuszających swój kraj. Prezydium zdecydowało o włączeniu stanowiska komisji do opinii do projektu ustawy i przesłania stanowiska do Senatu RP.

Adw. Przemysław Rosati, poinformował, że spotkał się z prof. Wojciechem Popiołkiem i prof. Krystianem Markiewiczem. Rozmowy dotyczyły prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz planu zwołania 3. Kongresu Prawników Polskich.

Następne posiedzenie Prezydium NRA odbędzie się 17 marca br.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski