Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 2 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 2 grudnia 2021 r.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przypomniał, że od 29 listopada br. funkcjonuje zakładka „Moje doręczenia” na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Prezes NRA dodał, że wysłał e-maila z tą informacją do dziekanów izb.

Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele wydawnictwa C.H. Beck, którzy zaprezentowali propozycję współpracy z NRA.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA i przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów omówiła wizytacje w Okręgowych Radach Adwokackich w Częstochowie i Warszawie.

Prezydium NRA zobowiązało adw. Jarosława Szczepaniaka do przeprowadzenia czynności związanych z przygotowaniem rejestracji fundacji Adwokatury.

Prezydium NRA zobowiązało adw. Agnieszkę-Zemke-Górecką, wiceprezes NRA, do opracowania rocznego raportu z pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za okres od 19 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Prezydium NRA zobowiązało adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA, do przygotowania ramowego planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022.

Prezes NRA omówił wynegocjowane warunki ubezpieczenie OC adwokatów w zakresie kompleksowego programu ubezpieczenia grupowego dla adwokatów na lata 2022-2025.

Prezydium NRA wstępnie omówiło projekt budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022.

Prezydium omówiło projekt uchwały w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu opinii patrona o aplikancie i o przebiegu jego aplikacji, w związku z § 11 ust. 4 Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej. Prezydium postanowiło zwrócić się do komisji aplikacji adwokackiej przy NRA o przygotowanie wzoru formularza opinii, przy uwzględnieniu konsultacji z kierownikami szkolenia. 

Prezydium NRA podjęło uchwały o przyjęciu tekstów jednolitych: założeń programowych i ramowego programu szkolenia; regulaminu konkursów krasomówczych; regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej oraz dokumentu „o doskonaleniu zawodowym”.

Sprawy finansowe przedstawił adw. Przemysław Rosati, a następnie Prezydium NRA podjęło decyzje w przedstawionych tematach.

Gościem posiedzenia był dr Marcin Rojszczak, z którym Prezydium NRA rozmawiało na temat cyberbezpieczeństwa i informatyzacji Adwokatury.

Gośćmi posiedzenia byli również adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko i adw. Krzysztof Dudek, którzy omówili szczegóły kampanii wizerunkowej związanej z promocją filmu „Żeby nie było śladów”.

Prezydium NRA podjęło decyzję o objęciu patronatem Klubu Mediatora w SP nr 143 w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry